Boeken

Mensen met een verhaal Een narratief-pastorale benadering van mensen met een verstandelijke handicap
Mensen met een verhaal Een narratief-pastorale benadering van mensen met een verstandelijke handicap
11 Oktober 2019 Boeken levensverhaal, zingeving, verstandelijk gehandicapten
Hoe komen we iets te weten van de zingeving en zinbeleving van mensen met een vestandelijke beperking? Deze vraag leidde tot een studie godsdienstpsychologie en uiteindelijk tot dit boek. Kern: het levensverhaal onthult de zingeving(sbronnen) en dient uitgangspunt te zijn van de individuele zorg.
Lees meer
Kwijt! Verlies bij mensen met een verstandelijke beperking
Kwijt! Verlies bij mensen met een verstandelijke beperking
30 Augustus 2017 Boeken verstandelijk gehandicapten, rouwverwerking
Het boek ‘Kwijt! Verlies bij mensen met een verstandelijke handicap’ geeft inzicht in situaties en omstandigheden die tot verlies leiden. Het beschrijft wat verlies voor mensen met een verstandelijke handicap betekent en hoe hiermee het beste kan worden omgegaan. Hanneke van Bommel vertelt: ‘Verlies wordt vaak gekoppeld aan sterven en dood, maar het ervaren van verlies komt veel vaker voor. Verhuizingen, ander werk, pensionering, lichamelijke beperkingen, een scheiding. Het zijn allemaal vormen van verlies. Mensen met een verstandelijke handicap maken veel verlieservaringen mee, meer zelfs dan mensen zonder een verstandelijke handicap. Dit boek is een hulpmiddel voor verwanten en professionele ondersteuners.’.
 
 
Lees meer
In het leven gegeven
In het leven gegeven
01 April 2016 Boeken verstandelijk gehandicapten, zingeving, geestelijke verzorging
Vijftien verhalen over ontmoetingen met mensen met een verstandelijke beperking. Vijftien verhalen van wat niet zozeer het oog, maar vooral het hart gezien heeft. Bedoeld voor een beter verstaan van deze mensen én van onszelf.
Lees meer
'In het leven ontvangen'
'In het leven ontvangen'
04 Januari 2016 Boeken verstandelijk gehandicapten, levensverhaal
23 Verhalen over ontmoetingen met mensen met een verstandelijke handicap, geschreven door Werner van de Wouw
Lees meer
Mensen met een verhaal Een narratief-pastorale benadering van mensen met een vestandelijke handicap Brochure en recensies
Mensen met een verhaal Een narratief-pastorale benadering van mensen met een vestandelijke handicap Brochure en recensies
07 December 2015 Boeken zingeving, verstandelijk gehandicapten, levensverhaal
Het levensverhaal als bron van zingeving en als vrucht van ontmoeting kan het fundament zijn van het zorgplan en daarmee garantie voor kwaliteit.
Lees meer
Geestelijke verzorging in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Geestelijke verzorging in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
05 December 2015 Boeken geestelijke verzorging, verstandelijk gehandicapten
Alle belangrijke aspecten die onderdeel (kunnen) zijn van geestelijke verzorging voor mensen met een verstandelijke beberking worden besproken, zoals levens- en zingevingsvragen, levensverhaal, grondhouding begeleidend personeel, levnsbeschouwelijke en pastorale begeleiding e.d.
Lees meer
De Dienst Geestelijke verzorging
De Dienst Geestelijke verzorging
23 Oktober 2015 Boeken geestelijke verzorging, verstandelijk gehandicapten
In dit hoofdstuk komen aan de orde: de profilering, de kwaliteitseisen, kansen en bedreigingen, begeleiding en (bij)scholing van medewerkers, organisatie en structuur en internationale contacten ('over de grenzen') van de Dienst Geestelijke verzorging binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Lees meer
Organisatie en structuur van de Dienst geestelijke verzorging
Organisatie en structuur van de Dienst geestelijke verzorging
23 Oktober 2015 Boeken geestelijke verzorging, verstandelijk gehandicapten
De veranderingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking laten zich voor wat betreft de geestelijke verzorging  in verschillende modellen vertalen.
Lees meer
Over de grenzen
Over de grenzen
23 Oktober 2015 Boeken geestelijke verzorging, verstandelijk gehandicapten
Internationale contacten van geestelijk verzorgers werkzaam voor mensen met een verstandelijke beperking.
Lees meer
Kansen en bedreigingen voor de Dienst Geestelijke verzorging
Kansen en bedreigingen voor de Dienst Geestelijke verzorging
23 Oktober 2015 Boeken geestelijke verzorging, verstandelijk gehandicapten, normalisatie mensen met beperking
Ontwikkelingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking hebben grote gevolgen voor de geestelijk verzorging
Lees meer
Kwaliteitsaspecten van geestelijk verzorgers werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Kwaliteitsaspecten van geestelijk verzorgers werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
23 Oktober 2015 Boeken geestelijke verzorging, verstandelijk gehandicapten
Geestelijk verzorgers werkzaam voor mensen met een verstandelijke beperking dienen naast de basiskwaliteiten over extra kennis, vaardigheden en attitudes te beschikken.
Lees meer
Profilering van de Dienst Geestelijke verzorging
Profilering van de Dienst Geestelijke verzorging
23 Oktober 2015 Boeken geestelijke verzorging, verstandelijk gehandicapten
De wijze waarop de Dienst Geestelijke verzorging is geprofileerd is sterk afhankelijk van de eigen aard van het werkveld.
Lees meer
Begeleiding en (bij)scholing van medewerkers
Begeleiding en (bij)scholing van medewerkers
22 Oktober 2015 Boeken verstandelijk gehandicapten, zingeving, levensverhaal
Waarom is het belangrijk dat medewerkers in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking scholing en begeleiding ontvangen op het vlak van zingeving??
Lees meer
Levensbeschouwing en zingeving in het zorgplan
Levensbeschouwing en zingeving in het zorgplan
18 Oktober 2015 Boeken zingeving, verstandelijk gehandicapten, levensverhaal
Op welke wijze kan de levensbeschouwelijke achtergrond en de wijze waarop een mens met een verstandelijke beperking zin geeft aan zijn leven onderdeel, c,.q. de basis worden van zijn zorgplan?
Lees meer
levensbeschouwelijke diagnostiek
levensbeschouwelijke diagnostiek
18 Oktober 2015 Boeken zingeving, verstandelijk gehandicapten, geestelijke verzorging
Op welke wijze kunnen we zingevingsvragen bij mensen met een verstandelijke beperking diagnostiseren?
Lees meer
IN HET LEVEN ONTVANGEN (Duits)
IN HET LEVEN ONTVANGEN (Duits)
16 Oktober 2015 Boeken verstandelijk gehandicapten
Duitse vertaling van korte verhalen over ontmoetingen met mensen met een verstandelijke beperking
Lees meer
Geestelijke verzorging voor mensen met een verstandelijke beperking
Geestelijke verzorging voor mensen met een verstandelijke beperking
12 Oktober 2015 Boeken geestelijke verzorging, verstandelijk gehandicapten
In deze bijdrage worden verschillende aspecten van de geestelijke verzorging voor mensen met een verstandelijke beperking besproken

 
Lees meer
Kun je uit de hemel vallen? Beleving van de dood en rouwverwerking door mensen met een verstandelijke handicap
Kun je uit de hemel vallen? Beleving van de dood en rouwverwerking door mensen met een verstandelijke handicap
30 September 2015 Boeken rouwverwerking, verstandelijk gehandicapten
Boek vanuit verschillende disciplines (psychologie/orthopedagogiek/speltherapie/gezondheidswetenschappen/geestelijke verzorging) Geschreven over rouwverwerking van mensen met een verstandelijke beperking gerelateerd aan niveaus van cognitieve, sociaal-emotionele en zingevingsontwikkeling.
Lees meer
Can you fall out of heaven?
Can you fall out of heaven?
03 Augustus 2015 Boeken verstandelijk gehandicapten, rouwverwerking
Beleving van en dood en rouwverwerking door mensen met een verstandelijke beperking.
.
Lees meer