Geestelijke verzorging in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

05 December 2015 Boeken geestelijke verzorging, verstandelijk gehandicapten
Geestelijke verzorging in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Alle belangrijke aspecten die onderdeel (kunnen) zijn van geestelijke verzorging voor mensen met een verstandelijke beberking worden besproken, zoals levens- en zingevingsvragen, levensverhaal, grondhouding begeleidend personeel, levnsbeschouwelijke en pastorale begeleiding e.d.
artikel van W.v.dWouw in Vademecuum Zorg voor Verstandelijk Gehandicapten, augustus 2003, pg. 4600-1 tot en met 4600-32, van Loghum Slaterus.
lees hier artikel