IN HET LEVEN ONTVANGEN (Duits)

16 October 2015 Boeken verstandelijk gehandicapten
IN HET LEVEN ONTVANGEN (Duits)
Duitse vertaling van korte verhalen over ontmoetingen met mensen met een verstandelijke beperking
W.v.d.Wouw  schreef tijdens zijn 21-jarige loopbaan bij een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking twee verhalenbundels die het leven van deze mensen typeren.
Hier de duitse vertaling van een van deze bundels.lees hier het boek