levensbeschouwelijke diagnostiek

18 October 2015 Boeken zingeving, verstandelijk gehandicapten, geestelijke verzorging
levensbeschouwelijke diagnostiek
Op welke wijze kunnen we zingevingsvragen bij mensen met een verstandelijke beperking diagnostiseren?
publicatie door W.v.d.Wouw  in:  Nieuw handboek Geestelijke Verzorging (Jaap Doolaard, red), geheel herziene editie, Kampen 2006. ISBN 9043510254. Deel II Werkvelden, onderdeel D Verstandelijk gehandicaptenzorg.
par. 14.2.2. (blz. 595-600)lees hier de paragraaf
lees hier het gehele handboek