Mensen met een verhaal Een narratief-pastorale benadering van mensen met een verstandelijke handicap

11 October 2019 Boeken levensverhaal, zingeving, verstandelijk gehandicapten
Mensen met een verhaal Een narratief-pastorale benadering van mensen met een verstandelijke handicap
Hoe komen we iets te weten van de zingeving en zinbeleving van mensen met een vestandelijke beperking? Deze vraag leidde tot een studie godsdienstpsychologie en uiteindelijk tot dit boek. Kern: het levensverhaal onthult de zingeving(sbronnen) en dient uitgangspunt te zijn van de individuele zorg.
Auteurs Ton van Oosterhout (+), Thom Spit en Werner van de Wouw met medewerking van  dr W. Claessens, dr A. Gerritsen en drs G.Vergouwen (+)
In 2e druk verschenen bij uitgeverij SGO Hoevelaken 1998. ISBN 90-73715-17-2
Klik hieronder voor betreffend onderdeel van het boek

voorzijde, woord vooraf en ten geleide
inhoudsopgave
Deel 1: vertellen
1. de gesloten doos
2. drie levensverhalen
3. hun verhaal, mijn verhaal
4. verhaal van alle tijden
5. van horen en zien: pastoraat
deel 2: elkaars verlengde: theorie en praktijk
1. theorie nader beschouwd
2. verankering in de zorg
3. rol en taak geestelijk verzorger
4. praktische uitwerking zorgplan
5. vragen en valkuilen
Narratieve benadering vanuit de godsdienstpsychologie
Noten
Onze bronnen
Achterflap