godsdienstige rituelen

Vanuit de christelijke traditie heb ik ruime ervaring met zowel de katholieke als protestantse rituelen. Vanuit mijn werk als geestelijk verzorger in de gezondheidszorg is mijn werk altijd oecumenisch geweest. Ik verzorg nagenoeg wekelijks zondagse kerkdiensten in diverse protestantse gemeenten. Daarnaast ben ik beschikbaar voor:
- het voorgaan van uitvaarten (begrafenis of crematie),
- (afscheids)rituelen aan het ziekenbed: bijvoorbeeld ziekenzegen of zalving,
- bevestiging van een relatie  zoals huwelijk of andersoortige verbintenis,
- doop of het vieren geboorte en  nieuw leven.
Desgewenst kan ik beschikken over een kerkruimte: katholiek zowel als protestants.