Lezingen & workshops

Vanuit een brede opleiding (theologie, filosofie, psychologie en therapie) en ruime ervaring (met name binnen verschillende sectoren van de gezondheidszorg) heb ik voor verschillende doelgroepen lezingen en workshops gegeven rond verschillende onderwerpen, waarover ik ook heb gepubliceerd.
Doelgroepen waren onder meer professionals, zoals verpleegkundigen, medewerkers in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen, ouders, geestelijk verzorgers en pastores, speltherapeuten, artsen, gedragskundigen e.d. Maar ook geïnteresseerden op het gebied zingeving, ethiek, familieverbanden.
Thema’s waarover ik gesproken heb zijn onder meer:
- Zingeving
- levensverhaal
- geestelijke verzorging
- contextuele benadering (familierelaties)
- verliesverwerking en rouw
- rituelen
- mensen met verstandelijke beperking
- integratie van mensen met verstandelijke beperking
- ethische en morele thema’s

teksten van gehouden lezingen treft u hier aan