overzicht boeken, interviews en publicaties

Overzicht eigen artikels en inleidingen
* staat ook onder een andere rubriek
 
1. Levensverhalen 
1.1.    Oosterhout, A.v., Spit, Th., Wouw, W.v.d.“Mensen met een verhaal. Een narratief-pastorale  
          benadering van mensen met een verstandelijke handicap”, SGO, Hoevelaken 1996, 2e druk. ISBN
          nr. 90-73715-17-2 (boek)*
1.2.    Wouw, drs. W., “De betekenis van het levensverhaal voor de Geestelijke verzorging”, inleiding,
           W.v.d.Berghmeeting over levensverhalen, Ede 12 juni 1998.
1.3.    Wouw, W.v.d. e.a. “Het levensverhaal en het individuele zorgplan”. In: Doolaard, J. (red),
          Handboek Geestelijke verzorging in zorginstellingen, Kok Kampen 1996 (blz, 723 e.v.) (boek)
1.4.    Wouw, W.v.d., “Kwaliteit: niet tellen, maar vertellen”. Inleiding internationaal congres
           over Kwaliteit,  “Meer dan kwaliteit”, Ede 1999 
           en uitgegeven in: Pastorale Nieuwsbrief Caritas Vlaanderen vzw,  nr. 110, sept. 2000
           (Guimardstraat, 1040 Brussel)
1.5.    Wouw, drs. W.v.d., “Zorg om het verhaal”, in: Tijdschrift Geestelijke verzorging, jrg. 2, nr. 4 (1997)
1.6.    Wouw, drs. W.v.d., “Levensverhalen, een nieuwe spirituele uitdaging voor zorg.”, in: Tijdschrift
          Geestelijke verzorging jrg. 3, nr. 9 (1998)
1.7.    Wouw, W.v.d., “Het levensverhaal”, in: Vademecuum Zorg voor verstandelijk gehandicapten.,
          hoofdstuk Geestelijke verzorging, par. 8, 1994 (boek)*
1.8.    Wouw, drs. W., “Levensverhalen: een pastoraal-theologische basis”. Inleiding studiedag over
          levensverhalen en levensbalans voor geestelijk verzorgers, Eindhoven 6.10.1997 (congresbundel)
1.9.    Wouw, drs. W.v.d., “Betekenis van levensverhalen in het kader van Geestelijke verzorging in
          verzorgingstehuizen”, inleiding studiedag VGVO “De vruchten van het leven”, Amersfoort 1998*
1.10. Wouw, drs. W.v.d., Levensverhalen; het belang voor de zorg”, inleiding Symposium over
         levensverhalen. W.I.V., Berghem/Antwerpen, 16.10.1997.*
1.11. Wouw, drs. W.v.d., “Het levensverhaal als dragende grond”. In: Voorzet, jrg, 4, nr. 4 Voorburg
         1991, pag. 8-10.
1.12. Wouw, drs. W.v.d., “De geestelijk verzorger als vertolker van het levensverhaal”, in:
          Cupertino, den Bosch jrg. 8, nr. 1.
1.13.  Wouw, drs. W.v.d., “Herken ik mijzelf in dat verhaal? Het levensverhaal in relatie tot de grote
          verhalen en hun zingevende betekenis.”, Inleiding Symposium “Vertel het door.”, Hogeschool
          Utrecht, 17 november 2001.
1.14. Wouw, W.v.d, De context. Inleiding Studiedag  geestelijk verzorgers in de Z. “God en de mens:
          een verhaal apart?!”, Huis ter Heide 27.10.1994.
1.15. Wouw, W.v.d., Geestelijke verzorging in de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Inleiding
          studiedag  basispastores en predikanten, Eindhoven mei 1992.
1.16. Verstandelijk gehandicapten vertellen hun levensverhaal (interview) in: Groot Eindhoven 1998
1.17. Levensverhaal en zorgpraktijk. Verslag van een lezing Willem v.d. Berghmeeting, Ede 12.6.98.
          in: Nieuwsbrief Stichting Zorgverlening ‘s Heeren Loo,  oktober 1998.
1.18. “Minder tellen, meer vertellen”, interview met W.v.d.Wouw in TIP-krant CVZ, jrg. 3, nr 1 (2001)
1.19. Wouw, W.v.d., Publicaties. In: Eckartbode jrg. 16, nr. 9 (1996)
1.20. Wouw, W.v.d., Levensverhaal als middel tot ontmoeting. In: Meininger H.P., Van en voor allen.
          Wegwijzers naar een inclusieve geloofsgemeenschap met mensen die een verstandelijke 
          handicap hebben. Zoetermeer: Meinema, 2004.*
1.21. Wouw, drs. W.v.d., Geestelijke verzorging. In: Vademecum Zorg voor Verstandelijk
          Gehandicapten.  Augustus 2003, 4600-1 – 32, uitgave van Loghum Slaterus*
1.22. Wouw, W.v.d., Het levensverhaal en de zorg voor elkaar. In: Eckartbode jrg. 11, nr. 9. Eindhoven:
          Eckartdal.
1.23. Wouw, W.v.d., De pastor en het levensverhaal. In: Eckartbode jrg. 11, nr. 10. Eindhoven:  
          Eckartdal.
1.24. Wouw, W.v.d., Levensverhaal en pastoraat. . In: Eckartbode jrg. 12, nr. 3. Eindhoven: Eckartdal.
1.25. Wouw, W.v.d, Mensen met een verhaal. Een boek van de Pastorale dienst. In: Eckartbode jrg. 16,
          nr. 5. Eindhoven: Eckartdal.
1.26. Wouw, W.v.d, aanbieding boek ‘Mensen met een verhaal’. In: Eckartbode jrg. 16, nr.10.
         Eindhoven: Eckartdal.
1.27. Wouw, W.v.d., In het leven ontvangen (integrale duitse vertaling)
 
video:
1.28.  “Job, Joachim en Wim”. videoproduktie over het levensverhaal van drie verstandelijk
          gehandicapten en hun ouders. Te koop en te huur:  MEE Eindhoven en de Kempen, .
1.29. Wouw, W.v.d.  Job, Wim en Joachim, drie levensverhalen op video. In: Eckartbode jrg. 12, nr. 7.
          Eindhoven: Eckartdal.
 
2. Levensboek

2.1.  Wouw, drs. W.v.d., “Het belang van het kennen van iemands levensverhaal”. Inleiding presentatie
        van het Levensboek, Saamvliet/Gennep 1999.
2.2.  Wouw, W.v.d., Het levensboek. In: Eckartbode 19e jrg, nr. 3 (1999) 
 
 
3. Zingeving

3.1.  Oosterhout, A.v., Spit, Th., Wouw, W.v.d.“Mensen met een verhaal. Een narratief-pastorale
        benadering van mensen met een verstandelijke handicap”, SGO, Hoevelaken 1996, 2e druk. ISBN
        nr. 90-73715-17-2 (boek)*
3.2.  Wouw, drs. W.v.d., “Gedragsmanifestaties van verstandelijk gehandicapgten als uitdrukking va
         zin- en betekenisverlening. Een wijsgerig vertrekpunt.” Inleiding studiedag “Zo zien, om er de zin
         van in te zien”. Doorn, 19.11.90.
3.3.   Wouw, drs. W.v.d., “Een knik in hun en ons bestaan. Over zingevingsaspecten in relatie tot
         meisjes met het Rett syndroom en hun ouders”, Inleiding studiedag Rett syndroom, Vught, 1995.
          (samenvatting in: Nieuwsbrief Rett-syndroom Netwerk, nr. 6 (1996)
3.4.   Wouw, W.v.d, Zingeving en zorgverlening. Reader van gelijknamige cursus Eckartdal,
         Eindhoven,1995.
3.5.   Wouw, W.v.d., Zingeving en zorgplan, Inleiding voor het P.I.O., Udenhout 1996.
3.6.   Wouw, W.v.d, Zorg met zin. Borging en grondregels. In: Infomeare Meare jrg. 1, nr. 1 2000.
3.7.   Corsius E., Vensters op zingeving. Over levensverhalen in de zorg. Thema-interview met Werner
          van de Wouw. In: Zin in zorg, jrg. 6 (2004), nr. 3. Tijdschrift van Reliëf, p. 8-9
3.8.    Wouw, drs. W.v.d., Geestelijke verzorging. In: Vademecum Zorg voor Verstandelijk
          Gehandicapten. Augustus 2003, 4600-1 – 32, uitgave van Loghum Slaterus*
3.10. Wouw, W.v.d., Zoeken naar zin. In: Eckartbode  jrg. 10, nr. 3. Eindhoven: Eckartdal.
3.11. Wouw, W.v.d., Zingeving (binnen onze zorg), Pastoraal en zingeving in de alledaagse zorg. In:
          Eckartbode jrg. 10, nr. 4. Eindhoven: Eckartdal.
3.12. Wouw, W.v.d., Terugblik Kerstproject en Aandachtsgroep. In: Eckartbode jrg. 11, nr. 1. Eindhoven:
          Eckartdal.
3.13. Wouw, W.v.d.,Onderzoek rond zingeving. In: Eckartbode jrg. 12, nr. 6. Eindhoven:
          Eckartdal.
3.14. Wouw, W.v.d., Zingeving in de zorg: een andere kijk op de bewoner. In: Eckartbode, 13e jrg., nr.
          4. Eindhoven: Eckartdal*
3.15. Wouw, W.v.d.,Een wereld van verschil. In: Eckartbode, 16e jrg., nr. 8.  Eindhoven: Eckartdal
 
 
4. Geestelijke verzorging

4.1.      Oosterhout, A.v., Peeters, Jac., Spit, Th., Wouw, W.v.d., “Geestelijke verzorging in de zorg voor
            mensen met een verstandelijke handicap” In: Doolaard, J. (red), Handboek Geestelijke
            verzorging in zorginstellingen, Kok Kampen 1996  (boek)
4.2.      Wouw, W.v.d., “Geestelijke verzorging in de zorg voor mensen met een verstandelijke
             handicap”, in: Vademecuum Zorg voor verstandelijk gehandicapten.,  1994 (pag. 4600-1 tot 24)
             (boek)
4.3.      Wouw, W.v.d., “Geestelijke verzorging”,  in: Vademecuum  Zorg voor verstandelijk
             gehandicapten,   2003 (4600-1-4600-32) . van Loghum Slaterus, Houten (boek)*
4.4.      Wouw, W.v.d., Levensbeschouwing is een ‘must’, in: Cupertino jrg 6, nr. 1. Den Bosch
4.5.      Wouw, W.v.d., Theoloog binnen de zwakzinnigenzorg. In: Nieuwsbrief Theologische Faculteit
             Tilburg. Jrg. 1, nr.1
4.6.      Cranen, W. en Rutter, T., Als je maar weet dat je me ziet… De eigenlijke mens Werner van de
            Wouw.In: Cupertino, jrg. 11., nr. 3 den Bosch 1998            
4.7.     Wouw, W.v.d.,Levensbeschouwelijke begeleiding binnen de zwakzinnigenzorg. Interne notitie
           Eckartdal, Eindhoven 1983.
4.8.    Wouw, W.v.d, Levensbeschouwelijke en pastorale begeleiding. Interne notitie Eckartdal,
          Eindhoven, november 1984.
4.9.   Wouw, W.v.d. & Beld, M.v.d., Sjors en de rebellenclub. Emancipatorisch groepspastoraat.in:
          Tijdschrift Geestelijke verzorging. Jrg.4, Nr.15, 2000
4.10. Wouw, W.v.d., Geestelijke verzorging voor verstandelijk gehandicapten. Dekenaal blad
          Veldhoven, blz 33-37.
4.11. Wouw, W.v.d., Vrijplaats en zorgvisie. In: Tijdschrift Geestelijke verzorging. Jrg. 5, nr. 18 (2001)
4.12. Buijssen, M., Nieuwe rol van geestelijke verzorging, in: Eckartbode jrg. 18, nr. 2 (1998)
4.13. Wouw, W.v.d., Rol geestelijke verzorging veranderd. In: Eckartbode  jrg. 18, nr. 2 (1998)
4.14. Wouw, W.v., Toekomst van de geestelijke verzorging. In: Eckartbode  jrg. 18, nr. 8 (1998)
4.15. Stark, F., Koper voor onze pastoraal werker. In rubriek: Van de Directietafel. In: Eckartbode jrg.
          14, nr. 7 (1994).
4.16. Wouw, W.v.d., Terug- en vooruitblik (op 12½ jaar geestelijke verzorging). In: Eckartbode jrg. 14,
         nr. 7 (1994).
4.17. Bredée, L., Interview met W.v.d.Wouw. In; Eckartbode jrg. 14, nr. 8 (1994).
4.18. Wouw, W.v.d., Terug- en vooruitblik (op geestelijke verzorging). In: Eckartbode jrg. 17, nr. 1 (1997)
4.19. Interview Eindhovens Dagblad 1 juli 2002.
4.20. Wouw, W.v.d., Organisatie, doelstellingen en ontwikkelingen van het pastoraat. In: Eckartbode
          jrg. 3, nr. 1, Eindhoven: Eckartdal
4.21. Wouw, drs. W.v.d., Concepten van geestelijke verzorging: balanceren tussen ‘al reeds’en ‘nog
           niet’, inleiding voor geestelijk verzorgers ‘…als uzelf”. Een theologische-ethische reflectie op het 
           beroep van pastor, Antwerpen, 26 mei 2005.
4.22. Wouw, drs. W.v.d., Geestelijke verzorging. In: Vademecum Zorg voor Verstandelijk
          Gehandicapten. Augustus 2003, 4600-1 – 32, uitgave van Loghum Slaterus*
4.23. Accent op de geestelijke verzorging. In: Accent, MMC Eindhoven/Veldhoven, februari 2004.
4.24. Wouw, W.v.d., De kop is er af. In: Eckartbode jrg 2, nr. 2, Eckartdal (Meare), Eindhoven
4.25. Wouw, W.v.d., Na driekwart jaar. Eerste ontwikkelingen. In: Eckartbode jrg 2, nr. 3, Eckartdal
          (Meare), Eindhoven.
4.26. Wouw, W.v.d., Pastorale en levensbeschouwelijke begeleiding van bewoners, begeleiding en
          familieleden. In: Eckartbode jrg. 3, nr. 4. Eindhoven: Eckartdal.
4.27. Wouw, W.v.d., Pastorale en levensbeschouwelijke begeleiding van bewoners, begeleiding en
          familieleden. In: Eckartbode jrg. 4, nr. 1. Eindhoven: Eckartdal.
4.28. Wouw, W.v.d., Pastorale en levensbeschouwelijke begeleiding van bewoners, begeleiding en
          familieleden. In: Eckartbode jrg. 4 , nr. 2. Eindhoven: Eckartdal.
4.29. Wouw, W.v.d., Terugblik werkjaar 1983/1984. In: Eckartbode jrg. 4, nr. 3. Eindhoven: Eckartdal.
4.30. Wouw, W.v.d.,levensbeschouwelijke en religieuze projecten. In: Eckartbode jrg. 4, nr. 4. 
          Eindhoven: Eckartdal
4.31. Wouw, W.v.d.,Een pas op zijn plaats: bewoners, begeleidend personeel, ouders en familieleden.
          In: Eckartbode jrg. 5, nr. 3. Eindhoven: Eckartdal
4.32. Wouw, W.v.d. Laatste ontwikkelingen op het vlak van levensbeschouwelijke en pastorale
          begeleiding .In: Eckartbode jrg. 5, nr. 34 Eindhoven: Eckartdal
4.33. Wouw, W.v.d., Ontwikkelingen m.b.t. begeleidingsteam. In: Eckartbode jrg. 6, nr. 1. Eindhoven:
          Eckartdal.
4.34. Wouw, W.v.d.,Projecten voor bewoners.  Bijzondere vieringen. In: Eckartbode jrg. 7, nr. 1.
          Eindhoven: Eckartdal.
4.35. Wouw, W.v.d.,Bezinning binnen de staf. Pastorale samenwerking instellingen. Extramurale
          pastorale zorg. Start liturgische werkgroep.. In: Eckartbode jrg. 7, nr. 2. Eindhoven: Eckartdal
4.36. Wouw, W.v.d.,Openingsactiviteiten. Project wonen, Adventsviering. Bijzondere vieringen. In:
           Eckartbode jrg. 7, nr. 3. Eindhoven: Eckartdal
4.37. Wouw, W.v.d.,Bezinning staf. In regionaal verband. Belangstelling uit de wijken. Bijzondere
          vieringen. In: Eckartbode jrg. 9, nr 2. Eindhoven: Eckartdal
4.38. Wouw, W.v.d., Een viertal speerpunten. In: Eckartbode jrg. 10, nr. 1. Eindhoven: Eckartdal.
4.39. Wouw, W.v.d., Aandachtsgroep. Zorg in breder verband. In: Eckartbode,  jrg. 10, nr. 2
          Eindhoven:  Eckartdal.
4.40. Wouw, W.v.d., Studiedag geestelijk verzorgers. In: Eckartbode jrg. 12, nr. 3. Eindhoven: Eckartdal.
4.41. Wouw, W.v.d., Aandachtsgroep Levensbeschouwing en Pastoraat. In: Eckartbode jrg. 12, nr. 5.
          Eindhoven: Eckartdal.
4.42. Wouw, W.v.d.,Opening nieuwe seizoen. Staf evalueert proces levensbeschouwing. De
          aandachtsgroep en het klimaat. Tien jaar vrijwilligerswerk. Allerzielenviering. In: Eckartbode jrg. 
          12, nr. 8. Eindhoven: Eckartdal.
4.43. Wouw, W.v.d., Zorg voor de mens in het ziekenhuis. Rond de Kerk, Nuenen.
4.44. Wouw, W.v.d., Kerk en geestelijke verzorging. In: kerkcourant , jrg.8, nr. 9, nov. 2004
4.45. Wouw, W.v.d., Máxima Medisch Centrum en geestelijke verzorging. In: Kerkcourant jrg. 9, nr. 9,
          nov. 2005.
4.46.Wouw, W.v.d. ‘Niet van brood alleen (1)”, in: Kerkcourant, jrg. 11, nr. 4, juni 2007.
4.47. Wouw, W.v.d., ‘Niet van brood alleen (2)”, in: Kerkcourant , mei. 2004
4.48. Wouw, W.v.d., Pastoraat en geestelijke verzorging. in: Kerkcourant  jrg. 10, nr. 9, dec 2006.
4.49. Wouw, W.v.d., Geestelijke verzorging. Lezing gehouden voor pastores en geestelijk verzorgers in
          het dekenaat Eindhoven, februari 2006. 
  
5. Ethiek
5.1. Wouw, W.v.d., Moeilijke beslismomenten rond het levenseinde (1), in: Zorg met zin. Infomeare
        Jrg. 1, nr 2, (2000). Eindhoven: Meare.
5.2. Wouw, W.v.d., Moeilijke beslismomenten rond het levenseinde (2), in: Zorg met zin. Infomeare,
        jrg 1, nr. 3, (2000). Eindhoven: Meare.
5.3. Wouw, W.v.d., Zorg voor de cliënt vraagt om zorg voor de werker. In: Zorg met zin. Infomeare
        jrg 2, nr. 1 (2001). Eindhoven: Meare.
5.4. Wouw, W.v.d., Mensen zijn geen wasmachines. Kwaliteit(sonderzoek) in de zorg. (1). In:
        Eckartbode, Informatieblad, 19e jrg, nr. 4 (1999). Eindhoven: Eckartdal.
5.5. Wouw, W.v.d., Mensen zijn geen wasmachines. Kwaliteit(sonderzoek) in de zorg. (2). In:
        Eckartbode, Informatieblad, 19e jrg, nr. 5 (1999). Eindhoven: Eckartdal.
5.6. Wouw, W.v.d., Ethische aspecten in de zorg. In: Eckartbode. Jrg. 19, nr. 1 (1999). Eindhoven:   
       Eckartdal.
5.7. Wouw, W.v.d.,Ethiek wat is dat?. In: Eckartbode. Jrg. 13, nr. 10. Eindhoven: Eckartdal.      
5.8. Wouw, W.v.d., Omgaan met grenzen in de zorg.  In: Eckartbode. Jrg. 14, nr. 4. Eindhoven: Eckartdal
 
6. Doodgaan en omgaan met verlies
6.1. Wouw, W.v.d., Afscheid nemen. In: Voorzet 1988 nr. 1 (2)
6.2. Wouw, W.v.d., Omgaan met verliessituaties bij mensen met een verstandelijke handicap.
       Inleiding Enida, RUL, Maastricht 15 september 2000.
6.3. Wouw, W.v.d., Meeusen-v.d.Kerkhof, R., Bommel H., v., Maaskant, M., Kun je uit de hemel
       vallen?  beleving van de dood en rouwverwerking door mensen met een verstandelijke handicap. 
       LKNG,  Utrecht 2001. (boek). Engelse uitgave.
6.4. Wouw, W.v.d., Meeusen-v.d.Kerkhof, R., Bommel H., v., Maaskant, M., Kun je uit de hemel
        vallen?  Beleving van de dood en rouwverwerking door mensen met een verstandelijke handicap. 
        LKNG, Utrecht 2001. (boek).
6.5. Wouw, W.v.d., e.a. Beleving van dood en rouwverwerking. In: dr. M. Maaskant   
       (coördinatie). In: Veroudering, dementie, rouw en verlies. Respectvol omgaan met mensen met
       een verstandelijke handicap. Dwingeloo: Kavanah, 2002.
6.6. Wouw, W.v.d., Omgaan met verliessituaties. In: Zorg met zin. Infomeare jrg 1, nr. 5, 2000
6.7. Wouw, W.v.d., Omgaan met verliessituaties. In: Eckartbode jrg. 12, nr. 1. Eindhoven: Eckartdal.
6.8. Wouw, W.v.d., Allerzielen:stilstaan bij hun dood en ons leven. In: Eckartbode jrg. 14, nr. 9. 
        Eindhoven: Eckartdal.*
6.9. Wouw, W.v.d., Afscheid nemen. In: Eckartbode jrg. 15, nr. 6. Eindhoven: Eckartdal
6.10.Wouw, W.v.d.,Als het afscheid uit blijft. In: Eckartbode jrg. 16, nr. 3. Eindhoven: Eckartdal
6.11. R.Meeusen-van de Kerkhof, H. van Bommel, W.v.d.Wouw, M.Maaskant, Rouw en
         verliesverwerking bii mensen met een verstandelijke beperking, in: Handbroek Sterven Uitvaart
          en Rouw, Elsevier, Maarssen 2004 (IV 4.4-1-4.4-21) 2 delen!
6.12.Wouw, W.v.d., Veel verlies en weinig veerkracht, Opinie, Eindhovens Dagblad, 23.1.2015, blz, 38
         en 39.
6.13.Wouw, W.v.d., Palliatieve zorg thuis verdient aandacht. In: Opinie, Eindhovens Dagblad,
         november  2014, blz 34.
6.14.W.v.d.Wouw, Herinneringsbijeenkomst ouders van een overleden kind, In: Accent, Máxima 
         Medisch Centrum, dec. 2007, blz, 19.
6.15.W.v.d.Wouw, Palliatieve zorg: zal het onze zorg zijn? In: Accent, Máxima Medisch Centrum,
         dec. 2003, blz, 15.65.16. W.v.d.Wouw, Samen even stilstaan. Herinneringsmiddag. In: Mmcetera,
          Máxima Medisch Centrum, maart. 2012, blz, 22.
6.17. W.d.Wouw, Kwijt!, verlies bij mensen met een verstandelijke beperking. In: Mmcetera,
         Máxima Medisch Centrum, mrt. 2014. Blz. 8. Aankondiging.
6.18. Marian Maaskant, Rianne Meeuwsen-v.d.Kerkhof, Hanneke van Bommel, Werner van de
          Wouw, Steun bij het sterven, Hebben cliënten besef van de dood? Markant, kenniskatern,
          blz. 8-1.
6.19.Wouw, W.v.d., Omgaan met verliessituaties van mesnen met een verstandelijke beperking. Lezing
         voor Enida, Maastricht 15,9,2000.
 
7. Rituelen en symbolen
7.1. Wouw, W.v.d, Aswoensdagviering. In: Voorzet jrg. 8, nr. 2, SGO Hoevelaken 1995, pg. 28-30
7.2. Wouw, W.v.d., het leven gespeeld. In: Voorzet jrg. 3, nr. 4, Voorburg 1990, pag 5-7
7.3. Wouw, W.v.d., ”Het leven vieren”. In: Handreiking voor vrijwilligers in het pastoraat. Jrg 9, nr. 4, Afl.
        52-54, Gooi &  Sticht, Hilversum 1988 (blz. 1351-1380)*
7.4. Wouw, W.v.d., Carnaval en Aswoensdag. In: Eckartbode jrg. 3, nr. 1
7.5. Wouw, W.v.d., Advents- kerstproject, bijzondere vieringen, Aswoendag: einde en nieuw begin.
        In: Eckartbode jrg. 5, nr. 1. Eindhoven: Eckartdal.
7.6. Wouw, W.v.d., Aswoensdag: spelen met symbolen. In: Eckartbode jrg. 11, nr. 2. Eindhoven:
        Eckartdal.
7.7. Wouw, W.v.d.,Tekens en leven. In: Eckartbode jrg. 15, nr. 4. Eindhoven: Eckartdal.
7.8. Wouw, W.v.d., Buurtcontactpersonen. In: Eckartbode jrg. 15, nr. 9.Eindhoven: Eckartdal* 
 
 
8. Rituelen en vieringen
8.1.Wouw, W.v.d., ”Het leven vieren”. In: Handreiking voor vrijwilligers in het pastoraat. Jrg 9, nr. 4,
      afl 52-54, Gooi &  Sticht, Hilversum 1988 (blz. 1351-1380)*
8.2. Wouw, W.v.d., Bijzondere vieringen. In: Eckartbode jrg. 8, nr 1. Eindhoven: Eckartdal
8.3. Wouw, W.v.d., Bijzondere vieringen. In: Eckartbode jrg. 8, nr 2. Eindhoven: Eckartdal
8.4. Wouw, W.v.d., Bijzondere vieringen. In: Eckartbode jrg. 8, nr 3. Eindhoven: Eckartdal
8.5. Wouw, W.v.d., Vieringen op Eckartdal. In: Eckartbode jrg. 11, nr 8. Eindhoven: Eckartdal
8.6. Wouw, W.v.d., Kerstvieringen. In: Eckartbode jrg. 13, nr 1. Eindhoven: Eckartdal.
8.7. Wouw, W.v.d., Allerzielen: stilstaan bij hun dood en ons leven. In: Eckartbode jrg. 14, nr. 9.
      Eindhoven:  Eckartdal.*
8.8. Wouw, W.v.d., Inventarisatie kandidaten vormsel. In: Eckartbode jrg. 15, nr. 6. Eindhoven:
       Eckartdal.
8.9. Wouw, W.v.d.,Een maand van vieren, een tijd van begeleiden. In: Eckartbode jrg. 16, nr. 1.
        Eindhoven:  Eckartdal.
8.10. Wouw, W.v.d., Bisschop Bluijssen bezoekt Eckartdal.Inzegening Mariakapel.  In: Eckartbode jrg.
         16, nr. 2. Eindhoven: Eckartdal
8.11. W.v.d.Wouw, Kerst in het ziekenhuis. In: Accent, Máxima Medisch Centrum, dec. 2004, blz, 13.
8.12. W.v.d.Wouw, Kerstdiensten, in: Mmcetera dec. 2008. N;z. 17 
 
9. Kerk en verstandelijk gehandicapten
9.1. Wouw, W.v.d., Laat ons met rust (column) in: Kerkcourant dekenaat Eindhoven, jrg. 4, nr. 8, 2000.
9.2. Wouw, W.v.d., Levensverhaal als middel tot ontmoeting. In: Meininger H.P., Van en voor allen.
       Wegwijzers naar een inclusieve geloofsgemeenschap met mensen die een verstandelijke handicap
       hebben. Zoetermeer: Meinema, 2004.*
9.3 .Wouw, W.v.d., Wijkvieringen. In: Eckartbode jrg. 15, nr. 8. Eindhoven:  Eckartdal
 
  
10. Ouders en levensbeschouwing
10.1. Wouw, W.v.d, Ouders en zingeving, (samenvatting) in: Cupertino jrg. 9, nr. 2, den Bosch 1996
102. Wouw, W.v.d., Een knik in hun en ons bestaan. Zingevingsaspecten in relatie tot meisjes met het
        Rett-syndroom en hun ouders. Inleiding studiedag Vught 1995.
       Samenvatting in: Nieuwsbrief Rettsyndroom Netwerk, nr. 6, 1996
10.3.Wouw, drs. W.v.d., Geestelijke verzorging. In: Vademecum Zorg voor Verstandelijk
         Gehandicapten.  Augustus 2003, 4600-1 – 32, uitgave van Loghum Slaterus*
10.4. Wouw, W.v.d., De familie-kerngroep. In: Eckartbode jrg. 13, nr.2.Eindhoven: Eckartdal.
10.5. Wouw, W.v.d.,Pastorale begeleiding aan ouders en familieleden. . In: Eckartbode jrg. 14,
        nr.3. Eindhoven: Eckartdal.
 
 
11. Geloofscommunicatie en geloofsopvoeding
11.1. W.v.d. Wouw, De kunst van het verstaan. Inleiding jubileumcongres “Voor spek en bonen”,
         Philadelphia, Zwolle 10 november 2001.
11.2. Wouw, W.v.d., Opvoeden in levens- en geloofsvragen, hoe doe je dat?. In: Eckartbode, 13e jrg.,
          nr. 7. Eindhoven: Eckartdal.
 
12. Visie op mensen met verstandelijke handicap
12.1. Eckartdal, Een gesprek over identiteit, zorgvisie en morele issues (interview), KVZ-nieuwsbrief
          jrg. 2, nr. 1 (1995)
12.2. Wouw, W.v.d., Van zorg naar ondersteuning(splan). In: Zorg met zin. Infomeare jrg. 1, nr. 4,
          (2000)
12.3. Wouw, W.v.d., Autonomie: een fictie? In: Zorg met zin. Infomeare jrg 2, nr. 2 (2001).
12.4. Wouw, W.v.d., Werken aan beeldvorming. In: Zorgen met zin. Infomeare jrg. 2, nr 4. 4 (2001).
12.5. Wouw, W.v.d., Netwerken. In: Zorg met zin. Infomeare jrg. 2, nr. 5 (2001).
12.6. Wouw, W.v.d., Geen mens kan zonder een ander. In: Eckartbode, 18e jrg., nr. 4 (1998)
12.7. Wouw, W.v.d., Zingeving in de zorg: een andere kijk op de bewoner. In: Eckartbode, 13e jrg., nr. 4,
          Eindhoven: Eckartdal*
12.8. Wouw, W.v.d.,Eindelijk zelf aan het woord en zij die geen stem hebben. In: Eckartbode, 14e jrg.,
          nr. 4. Eindhoven: Eckartdal.
12.9. Wouw, W.v.d.,Bewoners verleggen grenzen. In: Eckartbode, 15e jrg., nr. 5. Eindhoven: Eckartdal.
 
 
13. Zorgvisie 
13.1.Wouw, W.v.d., Dromen die je verder voeren. In: Eckartbode jrg 18, nr. 5 (1998). Eindhoven:
        Eckartdal.
13.2.Wouw, W.v.d.,Betekenis van Frans Stark voor het levensbeschouwelijk denken.. in: Eckartbode
         jrg.18, nr. 3 (1998). Eindhoven: Eckartdal.
13.3. Wouw, W.v.d., Geen zorg zonder visie. In: Eckartbode jrg. 17, nr. 3 (1997). Eindhoven: Eckartdal.
13.4. Wouw, W.v.d., Zorg om de visie. In: Eckartbode jrg. 18, nr. 9 (1998). Eindhoven: Eckartdal.
13.5. Wouw, W.v.d., De zorg als markt. In: Eckartbode jrg. 18, nr. 10 (1998). Eindhoven: Eckartdal.
13.6. Wouw, W.v.d.,Voorbereiden op wat komen gaat. In: Eckartbode jrg. 15, nr. 1. Eindhoven: 
          Eckartdal.
13.7. Wouw, W.v.d.,Wonen, werken, vrije tijd. In: Eckartbode jrg. 15, nr. 2. Eindhoven: Eckartdal.
 
14. Verhalen over mensen met een verstandelijke handicap
14.1. Wouw, W.v.d., In het leven gegeven, uitgave Eckartdal, Eindhoven z.j. (boek)
14.2. Wouw, W.v.d., In het leven ontvangen, ontmoetingen met mensen met een verstandelijke
          handicap.uitgave  The Flame Publishing, Tilburg 1998 (boek)
14.3.  boekbespreking “In het leven ontvangen”, in: Echo’s uit de gehandicaptenzorg, 21e jrg., nr.       
           1, Hasselt,  2000
14.4.   Wouw, W.v.d,  Ontmoetingen met anderen van geest. In: Dialoog 2000, nr. 4, blz. 5-8.
14.5.   Wouw, W.v.d., Gierig. In het leven verbeeld. Eckartbode, 19e jrg., nr. 5 (1999).
14.6.   Wouw, W.v.d., Mijn eigen benen. In het leven verbeeld. Eckartbode, 19e jrg, nr. 1 (1999).
14.7.   Wouw, W.v.d., Hart. In het leven verbeeld. Eckartbode, 19e jrg., nr.2 (1999).
14.8.   Wouw, W.v.d., Vuur. In het leven verbeeld. Eckartbode, 19e jrg, nr. 3 (1999)
14.9.   Wouw, W.v.d., Macho. In het leven gegeven – deel II, in: Eckartbode 18e jrg, nr. 4 (1998)
14.10. Wouw, W.v.d., Consumptiebon. In het leven ontvangen. In: Eckartbode, 18e jrg. Nr. 5 (1998)
14.11. Wouw, W.v.d., Agenda. In het leven gegeven deel II, in: Eckartbode jrg 17, nr. 5 (1997)
14.12. Wouw, W.v.d., Kouwe voeten. In het leven gegeven II. In: Eckartbode jrg. 19, nr. 8 (1997).
14.13. Wouw, W.v.d., de Hemelpoort. In het leven gegeven II. In: Eckartbode jrg. 17, nr. 10 (1997)
14.14. Wouw, W.v.d., Knuffels. In leven gegeven II. In: Eckartbode jrg. 18, nr. 2 (1998)
14.15. Wouw, W.v.d., Geen feest. In het leven ontvangen. In: Eckartbode jrg. 18, nr. 6/7 (1998)
14.16. Wouw, W.v.d., Ik kan het niet laten. In het leven ontvangen. In: Eckartbode jrg. 18, nr. 8 (1998)
14.17. Wouw, W.v.d., Echt worden. In het leven gegeven. In: Eckartbode, jrg. 16, nr. 7 (1996)
14.18. Wouw, W.v.d., Vreemde namen. In: TIP-krant CVZ, jrg. 3, nr. 1 (2001)
14.19. Wouw, W.v.d., De roos. In het leven gegeven. In: Eckartbode, Jrg. 16, nr. 9 (1996).
14.20. Wouw, W.v.d., Kortsluiting. In het leven gegeven. In: Eckartbode jrg. 17, nr. 1 (1997)
14.21. Wouw, W.v.d., De pop. In het leven gegeven II. In Eckartbode jrg. 17, nr. 2 (1997)
14.22. Wouw, W.v.d., De kruiwagen. In het leven gegeven II. In: Eckartbode jrg. 17, nr. 3 (1997)
14.23. Wouw, W.v.d., Alleen op reis. In het leven gegeven II. In: Eckartbode jrg. 17, nr. 4 (1997).
14.24. Wouw, W.v.d., Bij een honderd-jarige. In: Eckartbode jrg. 16, nr. 9 (1996).
14.25. Wouw, W.v.d., Beterschap. In het leven verbeeld. In: Eckartbode jrg. 18, nr. 9 (1998)
14.26. Wouw, W.v.d., Van de kerk. In het leven verbeeld. In: Eckartbode jrg. 18, nr. 10 (1998)
14.27. Wouw, W.v.d., Zeven is niet voldoende. In het leven verbeeld. In: Eckartbode jrg. 19, nr. 4 (1999)
14.28. Wouw, W.v.d., In het leven ontvangen, ontmoetingen met mensen met een verstandelijke
            handicap.  (duitse vertaling)
 
15. Broers en zussen
15.1. Wouw, W.v.d., Je hoort er toch van de houden. Broers en zussen van mensen met een
          verstandelijke handicap. In: Eckartbode, 19e jrg., nr. 2 (1999)
 
 
16. Werkers in de zorg
16.1. Wouw, W.v.d., Is zorg voor verstandelijk gehandicapten wel zinvol? (1) In Eckartbode jrg. 17, nr. 5
16.2.Wouw, W.v.d., Is zorg voor verstandelijk gehandicapten wel zinvol? (2) In Eckartbode jrg. 17, nr.
           6/7 (1997)
 16.3. Wouw, W.v.d., Is zorg voor verstandelijk gehandicapten wel zinvol? (3) In Eckartbode jrg. 17, nr.
             8 (1997)
  16.4. Wouw, W.v.d., Pauselijke onderscheiding. In: Eckartbode jrg. 17, nr. 6/7 (1997).
  16.5. Wouw, W.v.d., Roeping in de zorg. In: Eckartbode jrg. 17, nr. 2 (1997). Eindhoven: Eckartdal.
  16.6. Wouw, W.v.d., Vrijwilligers. In: Eckartbode jrg. 12, nr. 2. Eindhoven: Eckartdal.
  16.7. Wouw, W.v.d., 10 jaar Vrijwilligerswerk. In: Eckartbode jrg. 12, nr. 9. Eindhoven: Eckartdal.
  16.8. Wouw, W.v.d.,Vrijwilligers in het pastoraat. In: Eckartbode jrg. 13, nr. 5. Eindhoven: Eckartdal
  16.9. Wouw, W.v.d. Inleiding voor mantelzorgers vanuit Steunput Mantelzogers, Eindhoven 16.09.07
 
17. Integratie      
17.1. Wouw, W.v.d.,  Op school bezoek. Eckartbode jrg. 17, nr. 5
17.2. Wouw, W.v.d., Feest met de wijk. In: Eckartbode jrg. 18, nr. 3 (1998)
17.3  Wouw, W.v.d., Jubileumviering met de wijk. In: Eckartbode jrg. 18, nr. 8 (1998)
17.4. Wouw, W.v.d., Ik zoek een vriend. (column). In: Tijdschrift Geestelijke verzorging. Jrg. 3, nr. 7
          (1998).
17.5. Wouw, W.v.d., De draad weer opgepakt. Eckartdal en de wijk(kerken). In: Eckartbode jrg. 11, nr. 7.
          Eindhoven: Eckartdal.
17.6. Wouw, W.v.d., Contacten met de omgeving. In: Eckartbode jrg. 13, nr. 8.Eindhoven: Eckartdal.
17.7. Wouw, W.v.d.,10 jaar Eckartdal in de wijk (2). In: Eckartbode jrg. 14, nr. 2.Eindhoven: Eckartdal
17.8. Wouw, W.v.d., Buurtcontactpersonen. In: Eckartbode jrg. 15, nr. 9.Eindhoven: Eckartdal*
17.9. W. van de Wouw, Schatten van buren. Eindhovens Dagblad
17.10. W.v.d.Wouw, Enige vriend is de begeleider. Wonen in de wijk is niet voor alle mensen met een
            verstandelijke beperking goed. Opinie, Eindhovens Dagblad, 24.6.15, blz. 13
 
18.   Bezinning
18.1. Wouw, W.v.d., Elkaar zien staan. In: Eckartbode, jrg 14, nr. 8, (1994).
18.2. Wouw, W.v.d., Wie horen erbij? In: Eckartbode jrg. 18, nr. 10 (1998)
18.3. Wouw, W.v.d., Houden wij voor elkaar de deur open? Kerstoverweging 1985,. In: Eckartbode jrg.
          5, nr. 4, Eindhoven: Eckartdal.
 
19. Uitdrukkingsvormen van mensen met een verstandelijke handicap
19.1. Wouw, W.v.d., Creativiteit. In: Eckartbode jrg. 16, nr. 7 (1996)
19.2. Wouw, W.v.d., Seksualiteitsbeleving bij verstandelijk gehandicapten. In: Eckartbode jrg. 11. nr 10.
          Eindhoven: Eckartdal.
 
 
20. Identiteit en zorg
20.1. Wouw, W.v.d., Geen zorg zonder inspiratie. In: Eckartbode jrg. 17, nr. 4 (1997).
20.2. Wouw, W.v.d., Bekent Meare kleur? In: Zorg met zin. Infomeare jrg. 2, nr. 3 (2001)
 
 
21. Diversen:
21.1. Wouw, W.v.d, Vliet, H.v., Knapen, H., De vele pastorale wegen en de ene kerkelijke weg.
         In: Bazuin jrg. 63, nr. 6, 1980.
21.2. Anoniem. In het spanningsveld van theologiestudenten, de Horstink/Kaski 1975m blz. 88-91
21.3. Wouw, W.v.d., Op weg naar een emancipatorisch pastoraat –pastor en pastoranten op zoek naar
         intersubjectiviteit. Doctoraalscriptie, Theologische Faculteit Tilburg, januari 1983.
         Idem samenvatting
21.4. Wouw, W.v.d, Gemiste kansen: het levensbeschouwelijk alternatief. In: Vele wegen leiden uit
         Tilburg. Bundel Theologische Faculteit, Tilburg 1987, blz. 81-85 (boek)
21.5. C.V. website Universiteit van Utrecht n.a.v. universiteitsdag C.V., artikelen en bijdrage medisch
          journaal.
21.6. Diverse artikelen in Parool, ED, NOS over gestrand vliegtuig Corendon d.d. 4.10.10.
21.7. W.v.d.Wouw, Kunst in Máxima Medisch Centrum. Juni 2006, blz. 10.
 
22. Contextueel Pastoraat
22.1.drs. W.v.d.Wouw, Een spin in het web. Een visie op de huidige waarden en normen discussie.
          lezing en Publicatie in  serie Begijnhofgesprekken. Eindhoven, 2005.
22.2.drs. W.v.d.Wouw, Helende context. Geestelijke verzorging vanuit contextueel perspectief. in:
         Medisch Journaal, Máxima Medisch Centrum, jrg.33, nr. 4 (2004) ,blz 175-178.
22.3. Wouw, W.v.d., Verzoening vanuit contextueel perspectief. Lezing Nuenen, maart 2008.
22.4. Wouw, W.v.d., Verzoening en Vergeving vanuit contextueel perspectief, lezingen Boxtel 4 en 18
          maart 2009.
 
23. Levensbeschouwelijke Projecten voor mensen met een verstandelijke beperking
23.1. Wouw, W.v.d., Een ster vertelt. In: Eckartbode jrg. 9, nr. 4. Eindhoven: Eckartdal.
23.2. Wouw, W.v.d., Project Vriendschap. In: Eckartbode jrg. 6, nr. 2. Eindhoven: Eckartdal.
23.3. Wouw, W.v.d., Het advents- en kerstproject, Het veertigdagen- Paasproject.
          Eckartbode  jrg. 6, br. 1. Eindhoven: Eckartdal.
23.4. Wouw, W.v.d.,Kerstmis 1992: De dieren achterna. Eckartbode jrg. 12, nr. 10. Eindhoven: 
          Eckartdal.
23.5. Wouw, W.v.d.,Op weg naar de stal. Eckartbode jrg. 13, nr. 10. Eindhoven: Eckartdal
23.6. Wouw, W.v.d.,Terugblikkend op de stal. Eckartbode,  jrg. 14, nr. 1. Eindhoven: Eckartdal.
23.7. Wouw , W.v.d.,Het verhaal van Kerstmis: ons verhaal. Eckartbode , jrg. 14, nr. 10. Eindhoven:
          Eckartdal
23.8. Wouw, W.v.d, Kerstmis; Wie wijst me de weg? In: Eckartbode,  jrg, 17, nr. 10 (1997).Eindhoven:
          Eckartdal.
23.9. Wouw, W.v.d, Kerstmis: ruimte aan het visioen. In: Eckartbode,  jrg, 15, nr. 10 Eindhoven:
          Eckartdal
 
24. Mensen met een verstandelijke beperking en ziekenhuis
24.1. W.v.d.Wouw, Anders dan een kind. Mensen met een verstandelijke beperking en ziekenhuis.
          Mmcetera,  Máxima Medisch Centrum, nr. 5, dec. 2012, blz, 17.
2.4.2. W.v.d.Wouw, Naar het ziekenhuis. Forum in: Klik april 2004,
2.4.3. W.v.d.Wouw, Meer aandacht voor patiënten met een verstandelijk beperking. In: Accent,   
           Máxima Medisch Centrum, sept. 2006, blz. 7 en 8.
 
25. Medewerkers ziekenhuis
25.1.  W.v.d.Wouw, ‘Excuse me?, was het eerste dat door me heen flitste’, commissie seksuele
           intimidatie en ongewenst gedrag.  Mmcetera,  Máxima Medisch Centrum, nr. 11 , juni 2008 , 
           blz, 12.
25.2. Vliegenslugge vragen.
         Theo v.d. Schepop. In:  Mmcetera, Máxima Medisch Centrum, nr. 11, dec. 2008,  blz, 14.
         Eugenie Draaijer-Delvaux, In: Mmcetera, Máxima Medisch Centrum, sept. 2008.
         Guus Verschuuren, Mmcetera, Máxima Medisch Centrum, juni 2009,  blz, 14.
         Toos van Breugel, Mmcetera, Máxima Medisch Centrum, febr.. 2009,  blz, 11.
         Anouk Thijssens, Mmcetera, Máxima Medisch Centrum, dec. 2008,  blz, 16.
          Loes van Moll, Mmcetera, Máxima Medisch Centrum
          Cocky van Gelder-Bienefelt, Mmcetera, Máxima Medisch Centrum, nov. 2008, blz. 13
          Ingrid Wassenburg-Pluijm, Mmcetera, Máxima Medisch Centrum, april 2009, blz. 9
25.3. W.v.d.Wouw, Werken in het mortuarium: niet eng. In: Accent, Máxima Medisch Centrum,
         sept. 2007, blz, 13.
25.4. W.v.d.Wouw, Achterop. Interview met Henk Veltkamp. In: Accent, Máxima Medisch Centrum,
          juni 2007, (2) blz, 28.
25.5. W.v.d.Wouw, ‘Wat schaft de pot (1). In: Accent, Máxima Medisch Centrum,
          juni 2007, blz, 18 en 19.
25.6. W.v.d.Wouw, ‘Wat schaft de pot (2). In: Accent, Máxima Medisch Centrum,
          Sept. 2007, blz, 8 en 9.
25.7. W.v.d.Wouw, ‘Wat schaft de pot (3). In: Accent, Máxima Medisch Centrum,
          dec. 2007, blz, 22.
25.8. W.v.d.Wouw. Maria Brüsewitz, psychologisch medewerker. In: Mmcetera, mrt. 2014, blz.10
25.9. W.v.d.Wouw, Verstrikt in je werk. HRM. In: Mmcetera, Nov. 2008, blz. 12 en 13.
25.10. W.v.d.Wouw, Niet alles wat je meemaakt is normaal. In: Mmcetera april 2008, blz. 10 en 11.
25.11. W.v.d.Wouw, Je eigen spoor in de chaos. Geestelijke verzorging voor medewerkers. Mmcetera,
            sept, 2008, blz. 6 en 7.
25.12. W.v.d.Wouw, Terug naar de menselijke maat. , in: Mmcetera, Máxima Medisch Centrum, april
            2009 , blz 8 en 9.
25.13. W.v.d.Wouw, ‘Seksuele intimidatie moet meer op de agenda komen”. In Accent, Máxima
            Medisch Centrum, dec. 2006, blz. 28
25.14. W.v.d.Wouw, Niet alles wat je meemaakt is normaal. Bedrijfsopvang Team. In: Accent. Máxima
           Medisch Centrum, juni 2006, blz. 11.
25.15. W.v.d.Wouw, Scholing Arubaanse verpleegkundige. In: Accent, Máxima Medisch Centrum, dec.
            2005, blz 20.
25.16. W.v.d.Wouw, LeerInnovatieCentrum. In: Accent: Máxima Medisch Centrum, juni 2005, blz. 11.
25.17. W.v.d.Wouw. Zo moeder, zo dochter, in: Accent, Máxima Medisch Centrum okt. 2004, blz 7.
25.18. W.v.d.Wouw,Werken in je vakantie in Tanzania,  in: Accent, Máxima Medisch Centrum maart
            2005, blz 18.
 
26. Medische onderwerpen
26.1. W.v.d.Wouw, Start mammapoli locatie Eindhoven. In: Accent, Máxima Medisch Centrum,
          April 2004, blz, 16 en 17.
26.2. W.v.d.Wouw, Therapeutic Touch: praten met je handen. In: Accent, Máxima Medisch Centrum,
          okt 2004, blz, 13.
26.3. W.v.d. Wouw, Toename COPD-patiënten vraagt andere aanpak.  In: Accent, Máxima Medisch
          Centrum,  juni 2004, blz, 6.
26.4. W.v.d.Wouw, Een taboe doorbroken, In gesprek met de incontinentieverpleegkundigen. in:
          Accent, Máxima Medisch Centrum, juni 2005,  blz, 8.
26.5. W.v.d.Wouw, Ook het brein zoekt naar zin. Mmcetera, Máxima Medisch Centrum, nov. 2011,  blz,
          21
26.6. W.v.d.Wouw, Speciale band met Ghana. In: Accent, Máxima Medisch Centrum juni 2006, blz. 13
26.7. W.v.d.Wouw, Reanimatie nieuw leven ingeblazen. In: Accent, Máxima Medisch Centrum, juni.
          2006, blz, 14.
26.8. W.v.d.Wouw, Orgaan- en weefseldonatie. In: Accent, Máxima Medisch Centrum april 2003, blz. 17
26.9. W.v.d.Wouw, Revalidatieprogramma Herstel & Balans succesvol,. In: Accent, Máxima Medisch
          Centrum, juni 2004, blz. 10 en 11.
26.10. W.v.d.Wouw, Regionale samenwerking specialisten. In: Accent, Máxima Medisch Centrum, mei
            2004, blz. 16.
26.11. W.v.d.Wouw, Palliatieve Zorg Unit (PZU),  in: Mmcetera, Máxima Medisch Centrum, april 2009 ,
            blz 16 en 17.
26.12. W.v.d.Wouw, “Wie het weet mag het zeggen”. Erik Heineman neemt afscheid. Mmcetera,
            Máxima Medisch Centrum, apri 2009, blz, 3 en 4.
26.13. W.v.d.Wouw, “Blijven investeren in orgaan- en weefseldonatie”. Gesprek met nieuwe voorzitter.
            In: Accent, Máxima Medisch Centrum, april 2006, blz. 18.
26.14. W.v.d.Wouw, Tevredenheidsonderzoek longpatiënten in Accent, Máxima Medisch Centrum,
            sept. 2005, blz 15.
26.15. W.v.d.Wouw, “Weet u het al van elkaar?”, in: Accent, Máxima Medisch Centrum april 2004, blz.
            12 en 13.
26.16. W.v.d.Wouw, Stoppen met roken? Doe je mee!. in: Accent, Máxima Medisch Centrum juni 2005,
            Blz. 10.
26.17. W.v.d.Wouw, Waterproject Ghana. in: Accent, Máxima Medisch Centrum okt. 2004, blz 9.
26.18. W.v.d.Wouw, Consultatievoorziening Palliatieve Zorg. in: Accent, Máxima Medisch Centrum,
            maart 2005, blz 8.
26.19. W.v.d.Wouw, Help ‘MMC Helpt!’ in: Accent, Máxima Medisch Centrum dec. 2006, blz helpen!,
            blz. 12.
26.20. W.v.d.Wouw, Wond- en decubituszorg: meer kwaliteit voor minder geld. in: Accent, Máxima
            Medisch Centrum dec. 2004, blz 12. 
26.21. Wouw, W.v.d., Commissie MIP nieuwe stijl, Accent MMC,
 
 27. Columns
27.1. Stoplicht. In: Mmcetera, Máxima Medisch Centrum, nov. 2008, blz, 15.
27.2. ‘Hare Majestiet MMC’, in: Mmcetera, Máxima Medisch Centrum, april 2008 , blz 13
27.3. ‘Wordt u al geholpen?’,,in: Mmcetera, Máxima Medisch Centrum, sept. 2008 , blz 7