Publicaties en Boeken

Ervaringen doordenken, bij voorkeur met mensen uit andere disciplines, en delen met een groter publiek, dat kan bestaan uit professionals of uit geïnteresseerden, is voor mij altijd een uitdaging geweest.
In (hand)boeken, vaktijdschriften, vademecuums, kranten en bulletins heb ik in de loop der jaren gepubliceerd over een breed scala van onderwerpen zoals:
- zingeving
- levensverhaal
- geestelijke verzorging
- contextuele benadering (familierelaties)
- verliesverwerking en rouw
- rituelen
- mensen met verstandelijke beperking
- medische onderwerpen
- ziekenhuis en zorgverleners
- ethische en morele thema’s

Een overzicht van de meeste publicaties kunt u hier inzien.
 
Deze publicaties en interviews zijn of komen nog beschikbaar op deze website of zijn te downloaden.
Naar publicaties
Naar boeken
Naar interviews

De boeken 'In het leven gegeven' en 'In het leven ontvangen' kunt u bestellen via contact
voor de prijs van 7,50 euro per stuk, exclusief verzendkosten.