Afscheid van WvdWouw als geestelijk verzorger van MMC


De voorzitter van de contactraad vanuit de protestantse kerk neemt afscheid van WvdWouw
oud collega Dirk Strasser
oud collega Afke den Hollander
'buurvrouw' en collega Lia van Haaren
oud secretaresse Mieke en oud-collega's  Afke en Dirk
hoofd zorggroep Frans Hoogwegt
collega Koen van het Catharinaziekenhuis
collega Berthilde vd Zwaag overhandigt hetg cadeau van ziekenhuis en team
het cadeau van het ziekenhuis een kunstwerk annex kandelaar voorstellende de aankondiging en geboorte
de (oud)medewerkers van de Ervo, de verpleeg omroepdienst
collega Arno Drissen spreekt de scheidende Werner van de Wouw toe
afdelingshoofden en oud hoofd vrijwilligers komen afscheid nemen
afscheid vanuit de organisatie van de Begijnhoflezingen
pianomuziek verzorgd door Hannie Reumkens
oud patiënten en oud vrijwilligers komen afscheid nemen
de familie neemt (tijdelijk) afscheid
Ook moedder vd Wouw is aanwezig
oud-collega's van Eckartdal, nu Eikenburg
Het team van de Dienst Geestelijke verzorging gaat verder zoals Noach met zijn boot vool levende have