Laatste kerkdienst Máxima Medisch Centrum locatie Eindhoven


De Eindhovense Verpleegomroep zendt voor een laatste keer vanuit locatie Eindhoven de kerkdienst uit naar beide locaties van MMC
In de studie van de Ervo wordt de beeldkwaliteit gecontroleerd
Hert liturgieboekje van de laatste kerkdienst in MMC Eindhoven
Ve voorgangers en ambtsdragers en andere medewerkers betreden de kerkzaal
Een van de ambtsdragers leest een lezing voor
Een van de vaste vrijwilligers leest de 2e lezing voor
voorgangers, ambtsdragers en vrijwilligers
De cantorij uit een nabuurgemeente luistert de dienst op
Patiënten, vaste bezoekers en oud medewerkers zijn aanwezig in deze laatste kerkdienst
Werner van de Wouw, een van de voorgangers gaat voor in gebed
ambtdrager en lector lezen de voorbeden
De voorbeden worden uitgesproken en de kaarsen gebrand
Het Gebed rond de Tafel wordt samen uitgesproken
Aanwezigen nemen deel aan de Maaltijd
Voorgangers, ambtdragers en medewerkers nemen deel aan de Maaltijd
Werner vd Wouw, de enige van de geestelijk verzorgers die in Eindhoven begonnen is, sluit de viering af
Het afsluitend woord brengt herinneringen en emoties naar boven
Symbolen van de viering: Bijbel, beker en broodschaal en paaskaars worden de kerkzaal uitgedragen
De groene bussen, waarin de aanwezigen hun gaven bijeenbrachten voor goede doelen, bewijzen voor de laatste keer hun diensten
Van bezokers wordt afscheid genomen
In de huiskamer wordt voor een laatste keer nagepraat
Herinneringen van tientallen jaren worden gedeeld
Ook verschillende oud-medewerkers zijn aanwezig