'Pastoraal werk en het zorgplan' en 'Een plezierig leven'

03 January 2016 Interviews verstandelijk gehandicapten, levensverhaal
'Pastoraal werk en het zorgplan' en 'Een plezierig leven'
Hoe krijgen we oog en oor voor de zingeving in het leven van mensen met een verstandelijke beperking?
Interview met W.v.d.Wouw en Th. Spit n.a.v. het verschijnen van hun boek 'Mensen met een verhaal'.  In: Te Berde, informatieblad van Severinus, Veldhoven, jrg. 7, nr. 12 (dec.1997), pg, 2 & 8


lees hier het interview