De geestelijk verzorger als vertolker van het levensverhaal

30 November 2015 Interviews verstandelijk gehandicapten, levensverhaal, zingeving
De geestelijk verzorger als vertolker van het levensverhaal
Wat is de bijdrage van de geestelijk verzorger om het levensverhaal van mensen met een verstandelijke beperking te vertellen als waarborg van kwaliteit van zorg?
Interview met W.v.d.Wouw in Cupertino, jrg. 8, nr. 1 (jan 1995) , pg. 11 en 12 n.a.v. een studiedag van geestelijk verzorgers in 1994.

lees hier publicatie