Een gesprek over identiteit, zorgvisie en morele issues

30 November 2015 Interviews verstandelijk gehandicapten, ethiek, zingeving
Een gesprek over identiteit, zorgvisie en morele issues
Hoe hangen identiteit, zorgvisie en de wijze hoe met morele problemen wordt omgegaan met elkaar samen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking?
Interview gehouden met W.v.d.Wouw en F. Stark, gepubliceerd in KVZ-nieuwsbrief jrg. 2, nr. 1 (maart 1995), pg 1-3.


lees hier publicatie