Ervaringen van een medewerker als patiënt

30 November 2015 Interviews ziekenhuis, medewerkers zorg, medewerkers zorg
Ervaringen van een medewerker als patiënt
Wanneer een ziekenhuismedewerker zelf patiënt wordt kijkt hij vanzelf met een  andere bril naar datgene wat hij als ziekenhuismedewerker 'gewoon' vindt.
interview met W.v.d.Wouw n.a.v. zijn ziekenhuiservaringen in brochure 'Met een andere bril...." nr. III over patiëntenveiligheid, Máxima Medisch Centrum, november 2014.

lees interview