Seksualiteit, lichaamsbeleving en levensbeschouwing

31 March 2016 Interviews zingeving, verstandelijk gehandicapten
Seksualiteit, lichaamsbeleving en levensbeschouwing
Bezinning op belangrijke levensvragen en levensuitingen gebeurt vanuit levensbeschouwelijke opvattingen en krijgt gestalte in de dagelijkse zorgpraktijk. Dat geldt ook voor thema's als seksualiteit en lichaamsbeleving in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
publicatie van Jan Kleef i.s.m. W.v.d.Wouw in de rubriek 'Uit de pastorale hoek', in de Eckartbode, bulletin van Eckartdal (nu onderdeel van Lunetzorg) 1991, nr. 10, pg. 21 en 22.

lees hier de publicatie