Therapeutic Touch: praten met je handen

14 October 2015 Interviews medische onderwerpen, ziekenhuis
Therapeutic Touch: praten met je handen
De winst van complementaire zorg binnen het ziekenhuis, met name de PAAZ
Interview met enkele B-verpleegkundigen die deze vorm van complementaire zorg met succes toepassen in de dagelijkse praktijk van een psychiatrische afdeling.
Interview van W.v.d.Wouw is gepubliceerd in Accent (bulletin van Máxima Medisch Centrum), oktober 2004, pg. 13.lees interview