Toename COPD-patiënten vraagt andere aanpak

14 October 2015 Interviews ziekenhuis, medische onderwerpen
Toename COPD-patiënten vraagt andere aanpak
COPD wordt een nieuwe volksziekte die om een andere aanpak vraagt
Interview van W.v.d.Wouw met longarts Joost Janssen  en longverpleegkundige Natalie Rhiyat over de gevolgen van de toename van longziekten.
Gepubliceerd in Accent, (bulletin van Máxima Medisch Centrum), juni 2004, pg. 6.

lees interview