Lezingen

Verlies en rouw: zin- en betekenisgeving
Verlies en rouw: zin- en betekenisgeving
10 December 2020 Lezingen rouwverwerking
Op 10 december organiseerde het Centrum voor Consultatie en Expertise een 2e webinar over het thema 'Verlies en rouw' ten behoeve van zorgverleners
Lees meer
Webinar Verlies en rouw: zin- en betekenisgeving
Webinar Verlies en rouw: zin- en betekenisgeving
10 December 2020 Lezingen rouwverwerking
Op 18 november 2020 organiseerde het Centrum voor Consultatie en Expertise een webinar over het onderwerp 'Verlies en rouw' ten behoeve van zorgverleners
Lees meer
Mensen met een verhaal   -  Zingeving en dementie
Mensen met een verhaal - Zingeving en dementie
09 Juli 2019 Lezingen zingeving, medewerkers zorg, gezondheid, medische onderwerpen
Ook mensen met dementie hebben nog steeds behoefte aan een zinvol bestaan. Hoe komen we meer te weten wat zij als zinvol beleven en hoe kunnen we daarop onze zorg en begeleiding aanpassen?
Lees meer
Levensverhaal en beeldvorming
Levensverhaal en beeldvorming
14 Februari 2018 Lezingen levensverhaal, geestelijke verzorging, verstandelijk gehandicapten, zingeving
lezing van drs. Jan Gielen, klinisch psycholoog over de verschillen in benadering van problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking door een psycholoog en geestelijk verzorger, met name betrokken op het levensverhaal
Lees meer
'Niet tellen, maar vertellen'
'Niet tellen, maar vertellen'
08 Augustus 2017 Lezingen verstandelijk gehandicapten, levensverhaal, zingeving
De kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking is afhankelijk van de zin die hij/zij aan zijn/haar leven beleeft. Die zin is te vinden in zijn/haar levensverhaal
Lees meer
Kennismaken met meditatie
Kennismaken met meditatie
24 Februari 2017 Lezingen zingeving
Inleiding over en kennismaken met westerse en oosterse meditatievormen tijdens een drietal avonden voor belangstellenden, georganiseerd door de Reformatorische Gemeente Nuenen
Lees meer
Verlies bespreekbaar maken
Verlies bespreekbaar maken
11 December 2016 Lezingen rouwverwerking, verstandelijk gehandicapten
Hoe maak je verlies bespreekbaar?
Soms is het  moeilijk om het met bewoners over 'verlies' te praten? Bij verlies gaat het niet alleen over de dood. Het gaat ook over het opgeven van een vertrouwde omgeving of activiteiten, of om het verdwijnen van bekende mensen uit het leven. Reacties als somberheid, depressie, zich terugtrekken of moeilijk begrijpbaar gedrag kunnen hiervan het gevolg zijn. Goed leren omgaan met deze verliessituaties helpt cliënten later bij het omgaan met het eigen (naderende) levenseinde. Tijdens deze workshop leerde men deze gesprekken aan te gaan met een bewoner.

 
Lees meer
Het begeleiden van 'levend verlies' bij ouders van kinderen met een verstandelijke beperking
Het begeleiden van 'levend verlies' bij ouders van kinderen met een verstandelijke beperking
09 December 2016 Lezingen verstandelijk gehandicapten, rouwverwerking
Aspecten van het rouwproces bij zowel ouders als hun kinderen met een verstandelijke beperking, met name op het vlak van zingeving
Lees meer
Zingeving en ouderperspectief:
Zingeving en ouderperspectief:
15 Oktober 2016 Lezingen verstandelijk gehandicapten, rouwverwerking
Duo-inleiding van drs. Werner van de Wouw met dr Marian Maaskant op congres over 'levend verlies" bij ouders met een kind met verstandelijke beperking" over omgaan met verliessituaties door ouders van kinderen met een verstandelijke beperking.
Lees meer
Passie drieluik - Stille Zaterdag
Passie drieluik - Stille Zaterdag
28 Maart 2016 Lezingen rouwverwerking, rituelen
Overwegingen tijdens concert op Stille zaterdag van het Helmonds kamerkoor over verlies ervaren, verwerken door het te delen en nieuw perspectief.
Lees meer
Waar het leven ophoudt, ontstaat ruimte voor een nieuw begin
Waar het leven ophoudt, ontstaat ruimte voor een nieuw begin
17 Maart 2016 Lezingen contextueel, geestelijke verzorging
Korte lezing over een voorbeeld van contextueel werken van een geestelijk verzorger in een ziekenhuis met nadruk op meerzijdig partijdigheid
Lees meer
Zin blijven zien
Zin blijven zien
03 Maart 2016 Lezingen verstandelijk gehandicapten, zingeving, levensverhaal, geestelijke verzorging
Hoe houden werkers in de zorg oog voor zingevingsvragen van cliënten en wat is de rol van de geestelijk verzorger in deze? Symposium op Eckartdal (toen onderdeel van Meare, nu van Lunetzorg) op 27 juni 2002 bij gelegenheid van het afscheid van Werner van de Wouw als geestelijk verzorger.
Lees meer
Geestelijke verzorging in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking
Geestelijke verzorging in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking
23 December 2015 Lezingen verstandelijk gehandicapten, geestelijke verzorging
Op welke wijze verschilt geestelijke verzorging voor mensen met een verstandelijke beperking van andere vormen van geestelijke verzorging en met name van het kerkelijk pastoraat?
Lees meer
Bidden en Vieren: symbolen en rituelen in de verschillende Abrahamitische godsdiensten
Bidden en Vieren: symbolen en rituelen in de verschillende Abrahamitische godsdiensten
09 December 2015 Lezingen ziekenhuis, geestelijke verzorging, rituelen
Welke verschillende gebeds- en rituele tradities kennen de verschillende godsdiensten die hun gemeenschappelijke oorsprong hebben in de aartsvader Abraham: Jodendom, Islam en Christendom?
Lees meer
Kwijt! Verlies bij mensen met een verstandelijke handicap - lezing
Kwijt! Verlies bij mensen met een verstandelijke handicap - lezing
07 December 2015 Lezingen verstandelijk gehandicapten, rouwverwerking
Mensen met een verstandelijke handicap hebben veel meer dan anderen te maken met verliessituaties. Hoe gaan zij daarmee om en hoe kunnen wij hen het beste ondersteunen?
Lees meer
Zingeving bij verliessituaties
Zingeving bij verliessituaties
03 December 2015 Lezingen zingeving, verstandelijk gehandicapten, rouwverwerking
Wat gebeurt er op zingevingsniveau als mensen met een verstandelijke beperking te maken krijgen met verliessituaties?
Lees meer
Een knik in hun en ons bestaan
Een knik in hun en ons bestaan
16 November 2015 Lezingen verstandelijk gehandicapten, zingeving
Zingevingsaspecten in relatie tot kinderen met het Rett-syndroom en hun ouders
Lees meer
Zingeving en zorgplannen
Zingeving en zorgplannen
13 November 2015 Lezingen levensverhaal, verstandelijk gehandicapten, zingeving
Wat is zingeving? Hoe laat iemand met een verstandelijke beperking zien wat voor hem zingevend is? Wat vertelt een levensverhaal daarover? En hoe is de relatie tot het zorgplan. Wat betekent dat voor werkers in de zorg en voor ouders en familie?
Lees meer
De betekenis van het levensverhaal voor de geestelijke verzorging
De betekenis van het levensverhaal voor de geestelijke verzorging
11 November 2015 Lezingen verstandelijk gehandicapten, levensverhaal, zingeving
Het levensverhaal wordt alleen verteld in de context van ontmoeting en onder bepaalde voorwaarden tussen zorgvrager en zorgverlener. Voor de geestelijk verzorger ligt er een specifieke taak.
Lees meer
Terugblik bij afscheid als geestelijk verzorger Máxima Medisch Centrum
Terugblik bij afscheid als geestelijk verzorger Máxima Medisch Centrum
29 Oktober 2015 Lezingen geestelijke verzorging, ziekenhuis
Een korte ontwikkelingsschets van de geestelijke verzorging in MMC
Lees meer
'Het brein van MMC meer dan de som der delen'
'Het brein van MMC meer dan de som der delen'
28 Oktober 2015 Lezingen zingeving, medische onderwerpen, ziekenhuis
Mini-symposium over hoe vanuit een ander patiëntenperspectief de muren tussen de verschillende disciplines geslecht kunnen worden.
Lees meer
Inleiding mini-symposium 'Het leven zinvol afronden: gesprekken en rituelen in de palliatieve fase
Inleiding mini-symposium 'Het leven zinvol afronden: gesprekken en rituelen in de palliatieve fase
28 Oktober 2015 Lezingen palliatieve zorg, zingeving
Wat is nodig om zingevingsvragen van mensen in de palliatieve fase goed te kunnen verstaan?
Lees meer
Integratie in de wijk
Integratie in de wijk
26 Oktober 2015 Lezingen verstandelijk gehandicapten, normalisatie mensen met beperking
Wat betekent integratie van mensen met een verstandelijke beperking voor henzelf, voor de wijkbewoners en voor het personeel?
 
Lees meer
Omgaan met verlies en rouw vanuit zingevingsperspectief
Omgaan met verlies en rouw vanuit zingevingsperspectief
24 Oktober 2015 Lezingen verstandelijk gehandicapten, rouwverwerking, zingeving
Mensen met een verstandelijke beperking hebben in hun leven met meer verliessituaties te maken dan andere mensen. Hoe gaan zij hiermee om en hoe kunnen wij hen hierbij ondersteunen?
Lees meer
Gedragsmanifestaties van verstandelijk gehandicapten als uitdrukking van zin- en betekenisverlening Een wijsgerig vertrekpunt
Gedragsmanifestaties van verstandelijk gehandicapten als uitdrukking van zin- en betekenisverlening Een wijsgerig vertrekpunt
20 Oktober 2015 Lezingen verstandelijk gehandicapten, zingeving
Gedrag is uitdrukking van zin- en betekenisverlening.
Lees meer
Omgaan met verliessituaties van mensen met een verstandelijke beperking
Omgaan met verliessituaties van mensen met een verstandelijke beperking
19 Oktober 2015 Lezingen rouwverwerking, verstandelijk gehandicapten
Het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking die te maken hebben met een verliessituatie vraagt om specifieke kennis en vaardigheden.
Lees meer
Herken ik mijzelf in dat verhaal?
Herken ik mijzelf in dat verhaal?
19 Oktober 2015 Lezingen levensverhaal, zingeving
Het levensverhaal in relatie tot de grote verhalen en hun zingevende betekenis.
Lees meer
Verlies en rouw: Hoe werk je ermee?
Verlies en rouw: Hoe werk je ermee?
19 Oktober 2015 Lezingen rouwverwerking, contextueel
Verlies en rouw vanuit contextueel perspectief
Lees meer
De kunst van het verstaan
De kunst van het verstaan
19 Oktober 2015 Lezingen verstandelijk gehandicapten, communicatie
Communicatie met mensen met een verstandelijke beperking.
Lees meer
Verzoening vanuit contextueel perspectief
Verzoening vanuit contextueel perspectief
19 Oktober 2015 Lezingen contextueel
Wat betekent 'verzoening' als je het beziet vanuit een relationeel perspectief?
Lees meer
Vergeving
Vergeving
19 Oktober 2015 Lezingen contextueel
Vergeving vanuit Bijbels en contextueel perspectief
Lees meer
Vergeving, exoneratie en Verzoening vanuit contextueel perspectief
Vergeving, exoneratie en Verzoening vanuit contextueel perspectief
19 Oktober 2015 Lezingen contextueel
Verzoening en vergeving zijn complexe begrippen vanuit relationeel perspectief gezien
Lees meer
partners en kinderen van dementerenden  vanuit contextuele invalshoek
partners en kinderen van dementerenden vanuit contextuele invalshoek
17 Oktober 2015 Lezingen contextueel, medische onderwerpen
Inleiding en gesprek over wat partners en kinderen van dementerenden meemaken
Lees meer
Het belang van het kennen van iemands levensverhaal
Het belang van het kennen van iemands levensverhaal
17 Oktober 2015 Lezingen levensverhaal, verstandelijk gehandicapten
Waarom het belangrijk is dat zorgverleners iemand levensverhaal kennen?
Lees meer
Geestelijke verzorging
Geestelijke verzorging
17 Oktober 2015 Lezingen geestelijke verzorging
Wat houdt geestelijke verzorging in en waarin onderscheidt het zich van pastoraat?
Lees meer
Mantelzorg
Mantelzorg
17 Oktober 2015 Lezingen medewerkers zorg, contextueel
Mantelzorg: hoe hou je het vol? Een contextuele invalshoek.
Lees meer
Levensverhalen: een pastoraal-theologische basis
Levensverhalen: een pastoraal-theologische basis
17 Oktober 2015 Lezingen levensverhaal, geestelijke verzorging
Wat maakt dat levensverhaal ook een instrument zijn voor de geestelijk verzorger en wat is hiervoor het pastoraat-theologische fundament?
Lees meer
Contextueel pastoraat
Contextueel pastoraat
17 Oktober 2015 Lezingen contextueel
Op welke wijze hebben onze familerelaties gevolgen voor ons leven van alledag?
Lees meer
De context en de ander
De context en de ander
17 Oktober 2015 Lezingen contextueel
Wij kunnen onszelf en ons handelen niet los zien van de context waarin wij zijn opgegroeid en leven.
Lees meer
Mantelzorg: warme deken of keurslijf?
Mantelzorg: warme deken of keurslijf?
17 Oktober 2015 Lezingen contextueel, medewerkers zorg
Hoe kunnen mantelzorgers ervoor zorgen dat hun zorg voor anderen niet als een keurslijf wordt ervaren?
Lees meer
God en de mens: een verhaal apart?
God en de mens: een verhaal apart?
16 Oktober 2015 Lezingen verstandelijk gehandicapten, zingeving, levensverhaal
Inleiding  op een studiedag met gelijknamige titel over de relatie tussen het verhaal van de mens en het verhaal van God
Lees meer
Ook het brein zoekt naar zin
Ook het brein zoekt naar zin
14 Oktober 2015 Lezingen zingeving, medische onderwerpen, ethiek
verslag van symposium waarbij de uitgangspunten van dr Swaab over de mens en zijn brein ter discussie gesteld worden.
Lees meer
Concepten van Geestelijke verzorging:  Balanceren tussen 'al reeds' en 'nog niet'
Concepten van Geestelijke verzorging: Balanceren tussen 'al reeds' en 'nog niet'
30 Juni 2015 Lezingen geestelijke verzorging, pastoraat
Een theologisch-ethische reflectie op het beroep van pastor.
In deze lezing, die later ook is gepubliceerd, worden verschillende concepten van geestelijke verzorging belicht en de voorwaarden besproken
Lees meer