Gedragsmanifestaties van verstandelijk gehandicapten als uitdrukking van zin- en betekenisverlening Een wijsgerig vertrekpunt

20 October 2015 Lezingen verstandelijk gehandicapten, zingeving
Gedragsmanifestaties van verstandelijk gehandicapten als uitdrukking van zin- en betekenisverlening Een wijsgerig vertrekpunt
Gedrag is uitdrukking van zin- en betekenisverlening.
Lezing (Inleiding)  van W.v.d.Wouw op een studiedag voor professionele werkers in het pastoraat voor verstandelijk gehandicapten onder de titel:  'Zo zien om er de zin van in te zien', Doorn, 19.11.90lees hier tekst van lezing
lees hier de aankondiging