Omgaan met verlies en rouw vanuit zingevingsperspectief

24 October 2015 Lezingen verstandelijk gehandicapten, rouwverwerking, zingeving
Omgaan met verlies en rouw vanuit zingevingsperspectief
Mensen met een verstandelijke beperking hebben in hun leven met meer verliessituaties te maken dan andere mensen. Hoe gaan zij hiermee om en hoe kunnen wij hen hierbij ondersteunen?
tekst van lezing van W.v.d.Wouw op symposium "Sterven en rouw", Woudenberg 25 mei 2004
tekst lezing
tekst samenvatting
tekst brochure