Verlies bespreekbaar maken

11 December 2016 Lezingen rouwverwerking, verstandelijk gehandicapten
Verlies bespreekbaar maken
Hoe maak je verlies bespreekbaar?
Soms is het  moeilijk om het met bewoners over 'verlies' te praten? Bij verlies gaat het niet alleen over de dood. Het gaat ook over het opgeven van een vertrouwde omgeving of activiteiten, of om het verdwijnen van bekende mensen uit het leven. Reacties als somberheid, depressie, zich terugtrekken of moeilijk begrijpbaar gedrag kunnen hiervan het gevolg zijn. Goed leren omgaan met deze verliessituaties helpt cliënten later bij het omgaan met het eigen (naderende) levenseinde. Tijdens deze workshop leerde men deze gesprekken aan te gaan met een bewoner.

 

Workshop gegeven op het landelijk congres 'Zorg in de laatste levensfase voor mensne met een verstandelijke beperking' in Ede op 12 december 2016
door drs Werner van de Wouw, geestelijk verzorger Máxima Medisch Centrum Veldhoven/Eindhoven en door
dr Marian Maaskant, senior onderzoeker Gouverneur Kremers Centrum (Maastricht University) en beleidsadviseur De La Salle.

lees hier het programmma
lees hier de powerpointpresentatie
lees hier de opzet van de workshop
lees hier de hand-outs