Waar het leven ophoudt, ontstaat ruimte voor een nieuw begin

17 March 2016 Lezingen contextueel, geestelijke verzorging
Waar het leven ophoudt, ontstaat ruimte voor een nieuw begin
Korte lezing over een voorbeeld van contextueel werken van een geestelijk verzorger in een ziekenhuis met nadruk op meerzijdig partijdigheid
Lezing gehouden door W.v.d.Wouw  op studiedag van de Vereniging van Contextueel werkers (VCW) in Amersfoort, getilteld 'Meerzijdig partijdig' op 16 maart 2016.
Gepubliceerd in het vakblad van de VCW, jrg. 21, nr. 2 (juni 2016), pg. 7 & 8.

lees hier  de tekst van de lezing
lees hier programma studiedag
lees hier de publicatie het in vakblad van de VCW