Webinar Verlies en rouw: zin- en betekenisgeving

10 December 2020 Lezingen rouwverwerking
Webinar Verlies en rouw: zin- en betekenisgeving
Op 18 november 2020 organiseerde het Centrum voor Consultatie en Expertise een webinar over het onderwerp 'Verlies en rouw' ten behoeve van zorgverleners
Tekst inleiding webinar 'Verlies en rouw' door drs. W.v.d. Wouw. De verschillende aspecten in het rouwproces worden concreet gemaakt aan de hand van een casus.


tekst inleiding
link webinar: https://vimeo.com/499576865/34dbb9ae1c

powerpointpresentatie