Zin blijven zien

03 March 2016 Lezingen verstandelijk gehandicapten, zingeving, levensverhaal, geestelijke verzorging
Zin blijven zien
Hoe houden werkers in de zorg oog voor zingevingsvragen van cliënten en wat is de rol van de geestelijk verzorger in deze? Symposium op Eckartdal (toen onderdeel van Meare, nu van Lunetzorg) op 27 juni 2002 bij gelegenheid van het afscheid van Werner van de Wouw als geestelijk verzorger.
Tekst van de lezingen en aankondigingen van het afscheid van W.v.d.Wouw en van het symposium ter gelegenheid daarvan..
Lezingen van mw. Manon Schillemans (manager), Dr. Martien Pijnenburg,( ethicus) en dhr. Gerard Eysink, (voorziter Cupertino) en drs Werner van de Wouw, (geestelijk verzorger).

lees hier aankondiging vertrek t.b.v. medewerkers
lees hier aankondiging vertrek t.b.v. cliënten
lees hier aankondiging activiteiten rond afscheid
lees hier uitnodiging symposium
lees hier de flyer symposium
lees hier tekst lezing Dr. M. Pijnenburg
lees hier tekst lezing Manon Schillenmans
lees hier tekst lezing Gerard Eysink
lees hier slotwoord W .v.d.Wouw
lees hier dankbrief n.a.v. afscheid
lees hier pubicatie in Cupertino n.a.v. symposium
lees hier artikel Eindhovens Dagblad
lees hier artikel Infomeare