Zingeving en zorgplannen

13 November 2015 Lezingen levensverhaal, verstandelijk gehandicapten, zingeving
Zingeving en zorgplannen
Wat is zingeving? Hoe laat iemand met een verstandelijke beperking zien wat voor hem zingevend is? Wat vertelt een levensverhaal daarover? En hoe is de relatie tot het zorgplan. Wat betekent dat voor werkers in de zorg en voor ouders en familie?
Inleiding van W.v.d.Wouw voor het Provinciaal Instellingen Overleg van ouders, in Udenhout op 12.2.1996.

zie tekst samenvatting en gehele  lezing
zie artikel