Persoon

 

Werner van de Wouw is mijn naam. Ik ben geboren in Tilburg in 1949. Als enig kind was ik van jongs af aan gewend om te ondernemen. De gebaande wegen liet ik meestal links liggen. Vanaf de eerste jaren van de middelbare school was ik al bestuurlijk actief en organiseerde grootschalige activiteiten. Bestuurlijke en vrijwillige activiteiten ben ik op heel verschillende terreinen blijven doen tot op de dag van vandaag.

Na een exacte achtergrond op de middelbare school koos ik onverwacht voor de studie praktische theologie die ik na mij doctoraal examen aanvulde met cultuur- en godsdienstpsychologie. Later heb ik mij ook als contextueel (= systemisch) therapeut bekwaamd.
Op diverse terreinen ben ik werkzaam geweest: uitgeverij, onderwijs, pastoraat  en gezondheidszorg. In het laatste werkveld (zorg voor verstandelijk gehandicapten, ziekenhuis en palliatieve begeleiding) heb ik bijna 35 jaar gewerkt.
In studie, werk en binnen besturen lag voor mij de uitdaging om nieuwe zaken te ontwikkelen.
Mijn drijfveer is hierbij altijd geweest: Wat is nodig voor mensen, nu maar vooral in de toekomst? Soms voelde ik me als een soort trendsetter, die ook wel eens te vroeg voor de troepen uitliep.
Het denken in hokjes en vakjes past niet zo bij mij; liever wil ik muren slechten om nieuwe perspectieven mogelijk te maken.
Hierbij is voor mij de rode draad: hoe mensen zin geven aan hun eigen leven? Hun levensverhaal vertelt daar over. Voor mijn werk als begeleider in gesprekken en rituelen is dát het uitgangspunt.
Over thema’s als zingeving, levensverhaal, geestelijk verzorging, rituelen, omgaan met verlies heb ik in de loop de jaren het nodige geschreven, vaak gericht op de praktijk van alle dag. Maar ik heb er ook over verteld op symposia en studiedagen en trainingen en curssusen gegeven.