Professionele, bestuurlijke en vrijwillige werkzaamheden

Werkervaringen
 
1970-1975:    Nederlands Boekhuis/Brabant Boekhuis, Tilburg
                        medewerker uitgeverij (parttime)
1973 -heden: Diverse kerkgemeenschappen in Brabant en Limburg: voorganger kerkdiensten
1974-1976:     LTS-LEAO Waalwijk: leraar katechese
1976-1977:     Hart van Brabant Mavo, Tilburg: leraar katechese
1976-1980:     H.H.  Harten, Paulus den Bosch en Willibrord (Hintham)
                         pastor/gezinskatecheet parochieverband                   
                         (was tevens stage vanwege Theol. Faculteit)

1980-1982:    MHNO/MSPO-opleiding Mariënburg, den Bosch
                        Leraar levensbeschouwelijke vorming, maatschappijleer     
                        leerlingenbegeleider, stagebegeleider  schoolpastor.
                        Landelijk opzetten van vakleer­plannen

1980-1980:    Mavo de Wilgenbroek, Boxtel:
                        Leraar levensbeschouwelijke vorming
1982-2002:    Eckartdal, (nu Lunetzorg) Eindhoven, zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten
                        geestelijk verzorger/pastor
                        Gedurende plm. 5 jaar tevens regionaal coördinator levensbeschouwing vanuit SPD
                        en docent levensbeschouwing en ethiek aan gezamenlijke opleiding tot Z-verpleegkundige 
                        in Veldhoven

2002-2015:    Máxima Medisch Centrum, Eindhoven/Veldhoven 
                        geestelijk verzorger en hoofd Dienst Geestelijke Verzorging
                        tevens consulent voor patiënten met een verstandelijke beperking

2009- 07.19: Palliatief Netwerk Z.O. Brabant: voorzitter werkgroep geestelijke begeleiding
                        van palliatieve patiënten thuis van het  en coördinator aanvragen en bemiddeling
2015- 01.20: Máxima Medisch Centrum Eindhoven/Veldhoven
                        geestelijk verzorger  (op invalbasis)
 2015-heden:eigen praktijk als  
                        geestelijk verzorger
                        contextueel hulpverlener
                        ritueel begeleider
                        uitvaartbegeleider

2017-heden: Centrum voor Consultatie en Expertise, Veldhoven
                        consulent
 

 
Overige werkervaringen:
 
tijdens studie middelbare school: 
- voorzitter stedelijk ontwikkelingssproject Derde wereld
  (plm. 8 jaar) Stichting band Jeugd Kisumu-Tilburg
- parochieel diakonie-project
- liturgische werkgroep parochie Goirke, Tilburg
- Roepingenraad
- Oecumenische gespreksgroep
- jeugdleider Kindervakantiewerk Hoefstraat, Tilburg
- jeugdleider Buurthuis Heikestraat Broekhoven 1, Tilburg.
 
tijdens studie theologie:
 
- lid Dekenale Raad (1972-1979)
- lid dekenale werkgroep Jongerenpastoraat (idem)
- lid Diocesane Pastorale Raad 1973-1979 (2 termijnen)
- lid Landelijk Pastoraal Overleg 1976-1985 (2½ termijn)
- voorzitter commissie Perspectieven Theologiestudenten Theologische Faculteit (1970-1976)
- pastoraal-assistent bejaardenpastoraat parochies Goirke en Heikant, Tilburg
- lid liturgische werkgroep Heikant/Quirijnstock, Tilburg
- pastoraal assistent ouderenpastoraat parochie Heikant/Quirijnstock, Tilburg
- lid werkgroep experimentele liturgie parochie Stokhasselt, Tilburg  (gedurende plm. 4 jaar)
- coördinator liturgie en preekgesprekken parochie Hoefstraat, Tilburg,
  gedurende plm. 3 jaar -incluis voorbereiden en uitvoeren liturgie met
  preekbeurten
- assistent liturgie Theresiaparochie, Tilburg. Gedurende plm. 2 jaar (incluis voorbereiden
  en uitvoeren liturgie en preekbeurten)
- begeleider Pax Christi Voettochten en Abdijbezoeken voor middelbare scholieren
  (plm. 5 jaar)
 
 
   bestuurlijke en professionele nevenaktiviteiten
 
  in het verleden:
- landelijk voorzitter Platform Geestelijk verzorgers binnen de  zorg voor mensen met een 
  verstandelijk beperking (nadien Werkveldraad van de Vereniging Geestelijk Verzorgers in
  Zorginstellingen)
- lid van de redaktie voor Tijdschrift Geestelijk Verzorging
- begeleider/voorganger Oecumenische basisgroep Nuenen
- lid werkgroep Begijnhoflezingen in Eindhoven
- bestuurslid Vereniging Contextueel werkers (VCW) 2009-2015
- voorzitter en later lid commissie Kwaliteit en Onderwijs van de VCW (2009-2015)

heden
- voorganger kerkdiensten (prot., kath. en oecum.)
- verzorgen van inleidingen en workshops op landelijke studiedagen en symposia
- schrijven van artikels, verhalen en boeken op mijn vakgebied.
- bestuurder (secretaris) Vereniging van Eigenaars Parkeergarage  't Oog van Nuenen"
- bestuurder (secretaris) Vereniging van Eigenaars Appartementencomplexen G2 en H 't Oog van 
  Nuenen
-  lid van redactieraad 'Contextuele berichten'
- vrijwilliger Verpleeghuis Brunscwijck, Eindhoven