Publicaties

Roeping kan niet enige zijn dat zorgmedewerkers drijft
Roeping kan niet enige zijn dat zorgmedewerkers drijft
26 Juni 2021 Publicaties medewerkers zorg
Publicatie van Werner van de Wouw in het Eindhovens Dagblad 26.6.2021
Lees meer
Vitalis en coronamaatregelen
Vitalis en coronamaatregelen
22 December 2020 Publicaties medewerkers zorg, medische onderwerpen
De publicatie op de voorpagina van het Eindhovens Dagblad op 18 december, waarin werd gesteld dat bewoners op hun kamer zouden worden opgesloten als zij met Kerstmis op familiebezoek zouden gaan, heeft talloze reacties opgeleverd. Een aantal daarvan werd gepubliceerd op de website van Vitalis Woonzorg. Twee ervan verschenen op de Opiniepagina van het Eindhovens Dagblad van 19 en 22 december 2020.
Lees meer
Perceptions of Death and Management of Grief in People with Intelectual Disability
Perceptions of Death and Management of Grief in People with Intelectual Disability
20 Oktober 2020 Publicaties rouwverwerking, verstandelijk gehandicapten
Hanneke van Bommel, Marian Maaskant, Rian Meeusen en Werner van de Wouw
in: Journal of Policy and Practice in Intelectual Disabilities, june 2006
Lees meer
Aswoensdag: 't feest is voorbij
Aswoensdag: 't feest is voorbij
08 Maart 2019 Publicaties rituelen, verstandelijk gehandicapten
Mensen met een verstandelijke beperking vieren niet alleen uitbundig  Carnaval, maar sluiten het even enthousiast af met de viering van Aswoensdag. Daarbij wordt alles van Carnaval letterlijk tot as verbrand
Lees meer
Leven als een gesloten doos
Leven als een gesloten doos
26 Juni 2018 Publicaties zingeving, contextueel, levensverhaal, verstandelijk gehandicapten
Wat betekenen spullen voor een mens? En hoe lastig kan het zijn te 'ontspullen'?  De bijdrage begint met het verhaal van een man met een verstandelijke beperking die alles wat in zijn leven belangrijk was, als een geheim in een doos met zich mee sjouwde. Het verhaal was van invloed op het leven van de auteur, zoals ook enkele spullen van zijn vader.
Lees meer
Goud in handen
Goud in handen
18 Mei 2018 Publicaties geestelijke verzorging, pastoraat
Geestelijk verzorgers komen in contact met veel mensen, ook mensen die niets (meer) hebben met de kerk.  Uit hun ervaringen valt misschien iets te ontdekken over wat mensen zoeken en wat kerken mogelijk zouden kunnen aanreiken.
Lees meer
'Het Pastorale' in de zwakzinnigenzorg
'Het Pastorale' in de zwakzinnigenzorg
14 Februari 2018 Publicaties zingeving, geestelijke verzorging, pastoraat, verstandelijk gehandicapten
Bijdrage van klinisch psycholoog Jan Gielen over de verschillen in visie en handelen van de gedragskundige en de pastor-geestelijk verzorger. Wat is de eigenheid van de 'pastorale' inbreng?
Lees meer
Jesus Christ Superstar - dansuitvoering
Jesus Christ Superstar - dansuitvoering
30 December 2017 Publicaties vieringen
Op 11 en 12 april  1974 werd in de Montfortkerk (Stokhasselt) in Tilburg de musical Jesus Christ Superstar als dansvoorstelling uitgevoerd. In mei 1974 eveneens in de St.Jan de Doperkerk in Breda. Andere geplande voorstellingen werden helaas geannuleerd vanwege het plotselinge overlijden van de choreografe en rolvertolker van Maria van Magdalena Yvonne Remmen.
Lees meer
Werken met spelbeelden
Werken met spelbeelden
30 December 2017 Publicaties geestelijke verzorging, verstandelijk gehandicapten, zingeving
Het werken met spelbeelden is een methodiek uit de speltherapie, dat uitstekend geschikt is om -mits deskundig  ingezet- door de geestelijk verzorger gebruikt te worden voor het verwerken van exitentiële problemen van met name voor mensen met een verstandelijke beperking.
Lees meer
Spel voor Gods aanschijn
Spel voor Gods aanschijn
27 December 2017 Publicaties ziekenhuis, vieringen
Artikel van Werner van de Wouw over de eerste viering in het Diaconessenhuis (nu Máxima Medisch Centrum) bij gelegenheid van de laatste viering in MMC.
Lees meer
'Ik word soldaat'
'Ik word soldaat'
16 Mei 2017 Publicaties verstandelijk gehandicapten
Jongeman met syndroom van Down bedenkt truc om soldaat te worden.
Lees meer
Het leven in een doos verzameld
Het leven in een doos verzameld
20 Maart 2017 Publicaties verstandelijk gehandicapten
verhaal over een man met een verstandelijke beperking die net zo gesloten is als de doos waarin hij de voor hem belangrijke spullen bewaart.
Lees meer
Levensverhaal en pastoraat
Levensverhaal en pastoraat
02 Maart 2017 Publicaties verstandelijk gehandicapten, levensverhaal, geestelijke verzorging
Hoe luisteren we naar anderen? Hoe worden zij verstaan? Wat is onze houding naar anderen? Vooral voor de pastor/geestelijk verzorger zijn dat wezenlijke aspecten van zijn werk. Evenals het motief van waaruit hij werkt. Het kennen van iemands levensverhaal is daarbij noodzakelijk.
Lees meer
Onderzoek rond zingeving
Onderzoek rond zingeving
02 Maart 2017 Publicaties zingeving, verstandelijk gehandicapten, levensverhaal
Verslag van het onderzoeksproces rond zingeving van mensen met een verstandelijke beperking
Lees meer
vrijwilligerswerk en pastoraat
vrijwilligerswerk en pastoraat
02 Maart 2017 Publicaties verstandelijk gehandicapten, medewerkers zorg
Vrijwilligers zijn erg belangrijk in de zorg; dat geldt ook voor de geestelijke verzorging.
Uit erkentelijkheid voor hun inzet is voor de jubilarissen een speciaal kunstwerk ontworpen.
Lees meer
De Kerstmus: de dieren achterna
De Kerstmus: de dieren achterna
02 Maart 2017 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rituelen
Artikel over het kerstverhaal zoals dat door bewoners van Eckartdal in 1992 in beeld gebracht werd. De dieren spelen de hoofdrol in het verstaan van de kerstboodschap.
Lees meer
Hoe omgaan met verliessituaties
Hoe omgaan met verliessituaties
02 Maart 2017 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rouwverwerking
Hoe gaan mensen met een verstandelijke beperking om met verliessituaties en op welke wizje kunnen zij daarin door familie worden ondersteund?
Lees meer
Eckartdal komt wat dichterbij (deel 1, 2 en 3)
Eckartdal komt wat dichterbij (deel 1, 2 en 3)
25 Februari 2017 Publicaties verstandelijk gehandicapten, normalisatie mensen met beperking
Voor een betere beeldvorming en integratie worden ten behoeve van de wijkbewoners verschillende aspecten van Eckartdal, de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en de geestelijke verzorging beschreven.
Lees meer
Theoloog binnen de Zwakzinnigenzorg
Theoloog binnen de Zwakzinnigenzorg
24 Februari 2017 Publicaties verstandelijk gehandicapten, geestelijke verzorging, zingeving
Welke plaats hebben zingevingsvragen binnen de gezondheidszorg en meer specifiek binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Hoe verloopt daarbinnen het hermeneutisch pro en wat is de specifieke taak van de theoloog?
Lees meer
Werken aan beeldvorming
Werken aan beeldvorming
24 Februari 2017 Publicaties verstandelijk gehandicapten, normalisatie mensen met beperking
Voortdurend moet worden gewerkt om het beeld dat mensen hebben van mensen met een verstandelijke beperking bij te stellen. Te beginnen bij kinderen van de basisschool.
Lees meer
Autonomie: een fictie?
Autonomie: een fictie?
24 Februari 2017 Publicaties verstandelijk gehandicapten, ethiek, normalisatie mensen met beperking
Hoe autonoom is een mens met een verstandelijke beperking? Kan zorg wel zonder relatie? Fundamentele ethische vragen in de zorgverlening
Lees meer
Van Oud op Nieuw 'verrezen'
Van Oud op Nieuw 'verrezen'
06 Januari 2017 Publicaties verstandelijk gehandicapten, ziekenzalving
verhaal over een man met een verstandelijke beperking die in zijn beleving nog steeds op de boerderij leeft. In de Nieuwjaarsnacht denkt men dat hij zal overlijden, maar na de ziekenzalving komt hij tot ieders verrassing weer 'tot leven'.
Lees meer
Een ezel is voor Karel edel dier
Een ezel is voor Karel edel dier
23 December 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, ziekenzalving
verhaal over een man met verstandelijke beperking die boos is omdat hij geen ezel in het jaarlijkse kerstspel mocht zijn, zoals het jaar ervoor beloofd was
Lees meer
Geldnood bij palliatieve thuiszorg
Geldnood bij palliatieve thuiszorg
09 December 2016 Publicaties palliatieve zorg
Ondanks dat spirituele zorg  (begeleiding bij zingevingsvragen) een integraal onderdeel vormt van palliatieve zorg, is de financiering daarvan niet geregeld.
Lees meer
Levensverhalen: de doos van Hans
Levensverhalen: de doos van Hans
26 Oktober 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, levensverhaal
Voorbeeld hoe een levensverhaal toegang geeft tot wat zingevend is in het leven van mensen met een verstandelijke beperking
Lees meer
De trouwe kip
De trouwe kip
12 September 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten
Man met het syndroom van Down heeft zijn levenlang vriendschap met kippen. De kippen blijven hem trouw tijdens zijn ziekte en zelfs na zijn dood.
Lees meer
Ik kan veel afleren, maar roken kan ik niet laten
Ik kan veel afleren, maar roken kan ik niet laten
03 Augustus 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten
Beleving van een man met een verstandelijke beperking met het Prader Willi syndroom over zijn onbegrensde drang tot eten, drinken en roken.
Lees meer
Op levensmomenten die ertoe doen hebben we met een goede dialoog goud in handen
Op levensmomenten die ertoe doen hebben we met een goede dialoog goud in handen
16 Juni 2016 Publicaties contextueel, rituelen, geestelijke verzorging, ziekenzalving, ziekenhuis
Casus van contextueel werken in een ziekenhuis
Lees meer
Integratie gehandicapte niet vanzelfsprekend
Integratie gehandicapte niet vanzelfsprekend
12 April 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, normalisatie mensen met beperking
N.a.v. bezwaren van buurtbewoners die geen mensen met een verstandelijke beperking in hun directe omgeving willen, wordt een reactie geschreven door een professional die veel ervaring heeft met integratie
Lees meer
Echt worden
Echt worden
01 April 2016 Publicaties rituelen, verstandelijk gehandicapten, rouwverwerking
Of het nu een mens is of een knuffelkonijn doordat iemand van je houdt en voor je zorgt word je écht voor hem.
Lees meer
Steunpilaar
Steunpilaar
01 April 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rouwverwerking
Verhaal over een man met een verstandelijke beperking, die rouwt om het verlies van zijn vriendin.
Lees meer
Het leven een feest
Het leven een feest
01 April 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, zingeving
Verhaal over een bejaarde man met een verstandelijke beperking, die ondanks zijn lichamelijke beperkingen van het leven geniet en al genietend aan zijn einde komt.
Lees meer
Het levensverhaal: Om de zorg voor elkaar
Het levensverhaal: Om de zorg voor elkaar
31 Maart 2016 Publicaties levensverhaal, verstandelijk gehandicapten
Op welke wijze kan het levensverhaal een basis vormen voor goede zorg? En wat is de eigen taal van dit verhaal?
Lees meer
De pastor en het levensverhaal
De pastor en het levensverhaal
31 Maart 2016 Publicaties levensverhaal, pastoraat, verstandelijk gehandicapten
De pastor/geestelijk verzorger is in de ontmoeting geÏnteresseerd in het (levens)verhaal van de ander. Als dat verhaal een plaats krijgt in de zorg, wordt de mens voor wie wordt gezorgd behoed.
Lees meer
Vieringen met mensen met een verstandelijke beperking
Vieringen met mensen met een verstandelijke beperking
31 Maart 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rituelen
Wat maakt dat (liturgische) vieringen met mensen met een verstandelijke beperking voor hen zo belangrijk zijn en wat is het eigene daarvan?
Lees meer
Aswoensdag: spelen met symbolen
Aswoensdag: spelen met symbolen
31 Maart 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rituelen
Mensen met een verstandelijke beperking zijn gevoelig voor symbolen en rituelen. Het vieren van Aswoensdag als overgang van Carnaval naar de Veertigdagentijd is daarvan een voorbeeld.
Lees meer
Eckartdal en de wijk(kerken)
Eckartdal en de wijk(kerken)
31 Maart 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten
Al  in de tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw was de geestelijk verzorger een belangrijk intermediair bij de integratie van mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling woonden in de omliggende wijken. Met name de kerken beantwoordden dit initiatief.
Lees meer
Aandachtsgroep levensbeschouwelijke en pastorale begeleiding
Aandachtsgroep levensbeschouwelijke en pastorale begeleiding
31 Maart 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, zingeving, medewerkers zorg
Om aandacht voor zingeving in de zorg te borgen is het belangrijk dat er een breed draagvlak onder het personeel ontstaat. Binnen een zorgorganisatie dient zo'n draagvlak een duidelijke plaats te krijgen.
Lees meer
Paasvuur
Paasvuur
25 Maart 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rituelen
verhaal over de wijze waarop mensen met een verstandelijke beperking hun eigen kalender structureren met feesten en rituelen.
Lees meer
Bertus - Trouw
Bertus - Trouw
09 Maart 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten
verhaal over de ontmoeting met een verstandelijk gehandicapte man die een bijzondere relatie heeft met de geestelijk verzorger en deze op ambivalente wijze vorm geeft.
Lees meer
Overwegingen  Eckartbode
Overwegingen Eckartbode
05 Maart 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, zingeving, geestelijke verzorging
Korte overwegingen van Werner van de Wouw over diverse onderwerpen m.b.t. geestelijke verzorging in de Eckartbode, uitgave van Eckartdal (nu onderdeel van Lunetzorg)
Op jaargang en op thema gesorteerd.
Lees meer
Uit de Pastorale hoek
Uit de Pastorale hoek
04 Maart 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, geestelijke verzorging
Diverse onderwerpen over mensen met een verstandelijke beperking, geestelijke verzorging gepubliceerd in de Eckartbode, bulletin van Eckartdal (nu onderdeel van Lunetzorg).
Lees meer
'Zin blijven zien' - minisymposium bij het afscheid van Werner van de Wouw
'Zin blijven zien' - minisymposium bij het afscheid van Werner van de Wouw
03 Maart 2016 Publicaties zingeving, verstandelijk gehandicapten, medewerkers zorg
Verslag van het symposium over de betekenis van zingeving voor de zorgverlening
Lees meer
Van feest naar feest
Van feest naar feest
02 Maart 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rituelen
Het leven van mensen met een verstandelijke beperking wordt vaak gemarkeerd door feesten.
Lees meer
'Nee, dank je wel, ik eet alleen beschuitjes'
'Nee, dank je wel, ik eet alleen beschuitjes'
02 Maart 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten
Verhaal over een vijftigjarige man met het syndroom van Down die zijn weg vindt binnen een instelling na lange tijd in een zeer afgeschermde omgeving te hebben gewoond.
Lees meer
Trouw
Trouw
02 Maart 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten
Een bejaarde man met een verstandelijke beperking en psychische problemen heeft een voor anderen vreemde en soms beangstigende manier om zijn genegenheid voor een ander te laten zien
Lees meer
Koninklijk onderscheiden Liane Bredée
Koninklijk onderscheiden Liane Bredée
01 Maart 2016 Publicaties medewerkers zorg
Op 29 april 1999 ontving Liane Bredée, o.a. vrijwilligster binnen Pastoraat van Eckartdal een koninklijke onderscheiding
Lees meer
Studiedag 'Hart van de zorg'
Studiedag 'Hart van de zorg'
01 Maart 2016 Publicaties medewerkers zorg
aankondiging van een studiedag over de grondhouding van het begeleidend handelen. Gehouden op 19 maart 1998 op Eckartdal, Eindhoven
Lees meer
Vogeltje
Vogeltje
01 Maart 2016 Publicaties zingeving, communicatie
Verhaal dat duidelijk maakt dat we elkaar met respect en ruimte tegemoet moeten treden
Lees meer
Protest(ant)
Protest(ant)
01 Maart 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, levensverhaal
Verhaal van oudere heer met verstandelijke beperking die zijn eigen vorm van protest heeft nadat zijn kerkboek in de kapel gestolen is.
Lees meer
Het leven gespeeld - verhaal
Het leven gespeeld - verhaal
01 Maart 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, levensverhaal, zingeving
Jongeman met het syndroom van Down maakt van zijn leven een spel en speelt het leven tegelijk. Zo nodigt hij de schrijver woordeloos uit mee te spelen.
Lees meer
Ik heb gezegd
Ik heb gezegd
01 Maart 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, levensverhaal, rituelen
Verhaal van een bejaarde heer met verstandelijke beperking die altijd graag 'het laatste woord' wil hebben.
Lees meer
Goei mensen
Goei mensen
01 Maart 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rituelen
Man met een verstandelijke beperking die elke dag zijn vaste rituelen uitvoert richting medewerkers.
Lees meer
Rouwen - verhaal
Rouwen - verhaal
01 Maart 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rouwverwerking, rituelen
Verhaal van volwassen man met verstandelijke beperking die een eigen manier heeft ontwikkeld om te rouwen om zijn gestorven broer.
Lees meer
De doos
De doos
01 Maart 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, levensverhaal
Symbolen en symboolgedrag geven inzicht in datgene wat voor mensen met een verstandelijke beperking belangrijk en zingevend in hun leven is.
Lees meer
De roos
De roos
01 Maart 2016 Publicaties medewerkers zorg, communicatie
Zorg voor de ander maakt je verantwoordelijk voor de ander omdat het een band schept.
Lees meer
De kip
De kip
01 Maart 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rituelen, rouwverwerking
Een verhaal dat duidelijk maakt hoe sterk de vriendschap kan zijn tussen mensen en kippen, zelfs dat kippen kunnen rouwen om het verlies van hun dierbare vriend.
Lees meer
Inspiratie
Inspiratie
01 Maart 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, medewerkers zorg
bejaarde man met verstandelijke beperking en tevens schizofreen heeft een bijzonder talent om de zorgrollen om te keren: hij geeft medewerkers energie, rust en inspiratie
Lees meer
Welkom zijn
Welkom zijn
01 Maart 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, levensverhaal, communicatie
Man met verstandelijke beperking heeft een bijzonder talent om mensen 'zich thuis te laten voelen bij zichzelf en hun omgeving'
Lees meer
Op dieet
Op dieet
26 Februari 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rituelen
Een verhaal hoe mensen met een verstandelijke beperking omgaan met verwachtingen die niet beantwoord worden.
Lees meer
Macho
Macho
26 Februari 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, levensverhaal
Verhaal dat duidelijk maakt hoe mensen met een lichte verstandelijke handicap je gemakkelijk op het verkeerde been kunnen zetten wat betreft inschatting van de persoon en zijn leven.
Lees meer
Vreemde namen
Vreemde namen
26 Februari 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten
Mensen met een verstandelijke beperking die plotseling naar een vreemde woonomgeving verhuizen proberen hun vertrouwde omgeving op bijzondere wijze mee te nemen.
Lees meer
Koude voeten
Koude voeten
26 Februari 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rituelen
Om dit verhaal een voorbeeld van de serieuze taakopvatting van mensen met een verstandelijke beperking
Lees meer
Zelfbeschikking: zoek het zelf maar uit
Zelfbeschikking: zoek het zelf maar uit
26 Februari 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, ethiek
Wat betekent 'zelfbeschikking' voor mensen met een verstandelijke beperking? Het levensverhaal geeft richting aan een zinvolle invulling van het individuele leven.
Lees meer
Rol geestelijk verzorging verandert
Rol geestelijk verzorging verandert
26 Februari 2016 Publicaties geestelijke verzorging, verstandelijk gehandicapten
Publicatie over veranderingen van de rol van de geestelijke verzorging binnen een instelling van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, waarbij vooral de coachende en ondersteunde aspecten de nadruk zullen krijgen.
Lees meer
Het lied van de droomvogel
Het lied van de droomvogel
26 Februari 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rituelen
Lied geschreven bij het afscheid van Frans Stark, directeur van Eckartdal in Eindhoven in 1998, waarbij tevens het 60-jarig bestaan van de instelling werd gevierd. Het thema borduuurt voort op een sprookje geschreven door dhr. Stark als reactie op het beleid van de toenmalige staatssecretaris van VWS Erica Terpstra.
Lees meer
Feest en afscheid
Feest en afscheid
26 Februari 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten
Reportage van activiteiten bij gelegenheid van het afscheid van Frans Stark als directeur van Eckartdal, Eindhoven en van het 60-jarig bestaan van de instelling in 1998.
Lees meer
Dromen die je verder voeren
Dromen die je verder voeren
26 Februari 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rituelen
Sprookje geschreven  voor de liturgische viering bij gelegenheid van het afscheid van Frans Stark als directeur van Eckartdal en het 60-jarig bestaan van deze instelling. Dit sprookje is een vervolg op een sprookje dat dhr. Stark zelf schreef als ludieke reactie op de beleidsvoorstellen van de toenmalige staatssecretaris van VWS Erica Terpstra.
Sprookje hoe mensen mensen met en zonder beperkingen elkaar tot steun kunnen zijn.
Lees meer
Meneer kapel
Meneer kapel
25 Februari 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, levensverhaal
Verhaal van een man met het syndroom van Down die, na jaren in het kleine wereldje van zijn familie te hebben gewoond, naar een instelling verhuist en zich daar ontplooit. 
Lees meer
Ook katholiek?
Ook katholiek?
25 Februari 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten
Verhaal van een jongedame met een verstandelijke beperking die voorafgaand aan het ontvangen van het Vormsel de bisschop ontmoet
Lees meer
Voorbeeld
Voorbeeld
25 Februari 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten
Een man met een verstandelijke beperking wijst een leidinggevende erop dat zij het voorbeeld moet geven.
Lees meer
Vriend
Vriend
25 Februari 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, levensverhaal
Mensen met een verstandelijke beperking, van wie de ouders en familie afstand hebben genomen, missen de verbondenheid met iemand die er voor hen alleen is.
Lees meer
De pop
De pop
25 Februari 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rouwverwerking
Voorbeeld van hoe een volwassen vrouw met een verstandelijke beperking het overlijden van haar moeder verwerkt.
Lees meer
Dirigent
Dirigent
25 Februari 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, levensverhaal
Ook voor mensen met een verstandelijke beperking is het belangrijk dat zij een taak hebben, gezien worden en waardering krijgen.
Lees meer
Kortsluiting
Kortsluiting
25 Februari 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten
Jongen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen benoemt op beeldende wijze zijn probleem
Lees meer
Feest
Feest
25 Februari 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rituelen
Het levensritme van mensen met een verstandelijke beperking wordt vaak gemarkeerd door feesten.
Lees meer
Een aaike met zout
Een aaike met zout
25 Februari 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rituelen
De communicatie van mensen met een verstandelijke beperking leidt soms tot misverstanden, die ontwapend zijn
Lees meer
Alleen op reis
Alleen op reis
25 Februari 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rouwverwerking
De betrokkenheid van mensen met een verstandelijkke beperking op elkaar gaat soms tot over de grens van de dood
Lees meer
Respect
Respect
25 Februari 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten
Mensen met een verstandelijke beperking kunnen anderen soms heel direct confronteren met respectloos gedrag
Lees meer
De kruiwagen
De kruiwagen
25 Februari 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rituelen
Verhaal over een eigen rouwritueel van mensen met een ernstige verstandelijke beperking
Lees meer
Kwaliteit: Niet tellen, maar vertellen Hoe omgaan met zingevingsvragen?
Kwaliteit: Niet tellen, maar vertellen Hoe omgaan met zingevingsvragen?
12 Februari 2016 Publicaties levensverhaal, zingeving, verstandelijk gehandicapten
Publicatie van eerder gehouden lezing op internationaal congres. Het levensverhaal als uitdrukking van levenskwaliteit. Het verstaan daarvan vraagt om bepaalde zorgkwaliteiten
Lees meer
Jantje viert voortaan elke dag Carnaval
Jantje viert voortaan elke dag Carnaval
04 Februari 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, levensverhaal
Verhaal over een man met een verstandelijke beperking voor wie het leven een feest is en tijdens het Carnavalsbal overlijdt.
Lees meer
Gierig
Gierig
23 Januari 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rituelen
Verhaal van jongen met verstandelijke beperking die actief wil bijdragen een een liturgische viering waarmee hij geen ervaring heeft
Lees meer
Ethische aspecten in de zorg
Ethische aspecten in de zorg
23 Januari 2016 Publicaties ethiek, verstandelijk gehandicapten
Artikel over de oprichting van een Ethische commissie binnen een instelling voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en mogelijke onderwerpen waarmee een dergelijke commissie te maken kan krijgen
Lees meer
Huisvesting in tenten?
Huisvesting in tenten?
22 Januari 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, medewerkers zorg
Zorgondersteuners moeten tegen hun zin en zonder goed overleg naar een andere werklocatie verhuizen en vrezen daarmee minder goed voor cliënten bereikbaar te zijn. Op ludieke wijze protesteren zij door tenten op te zetten.
Lees meer
Het levensboek
Het levensboek
22 Januari 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, levensverhaal
Het levensboek is een in beeld gebracht levensverhaal en daarmee een belangrijk middel waarmee cliënten met hun naasten en andere belangrijke anderen kunnen communiceren over wat in hun leven belangrijk is.
Lees meer
Zeven is niet voldoende
Zeven is niet voldoende
22 Januari 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rituelen
Kort verhaal over de actieve betrokkenheid van mensen met een verstandelijke beperking aan een liturgische viering
Lees meer
Feest met de wijk in kader van 60-jarig jubileum Eckartdal
Feest met de wijk in kader van 60-jarig jubileum Eckartdal
15 Januari 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rituelen
In het kader van het 60-jarig bestaan van Eckartdal, instelling voor mensen met een verstandelijke beperking in Eindhoven (nu onderdeel van  Lunetzorg) worden de mensen uit de omliggende wijken uitgenodigd voor een gezamenlijke oecumische liturgische viering en andere activiteiten.
Lees meer
De toekomst van de geestelijke verzorging
De toekomst van de geestelijke verzorging
15 Januari 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, geestelijke verzorging, normalisatie mensen met beperking
Steeds meer mensen met een verstandelijke bperking verlaten de instelling en gaan wonen in de samenleving. Wat betekent dat voor de geestelijke verzorging die zij gewend waren?
Lees meer
Wie horen erbij?
Wie horen erbij?
15 Januari 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rituelen
Kerstgedachte n.a.v. thema van het kerstspel van bewoners van Eckartdal, instelling voor mensen met een verstandelijke beperking in Eindhoven, dec. 1998.
Lees meer
Waar ligt de grens?
Waar ligt de grens?
07 Januari 2016 Publicaties ziekenhuis, ethiek, medische onderwerpen
Verslag van een symposium op 21 november 2012 t.g.v. het afscheid van Marja van den Beld-Rijfkogel, die 26 jaar lang  als geestelijk verzorger in Máxima Medisch Centrum (v/h Diaconessenhuis) werkzaam was.
Lees meer
Dierbare verhalen
Dierbare verhalen
06 Januari 2016 Publicaties ziekenhuis, rouwverwerking
Tentoonstelling in Máxima Medisch Centrum, locatie Eindhoven van concrete symbolen van herinneringen aan mensen en zaken die medewerkers van het ziekenhuis verloren hebben met hun verhaal erbij.
Lees meer
'Kwijt
'Kwijt
06 Januari 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rouwverwerking
Diverse recensies en aankondigingen  m.b.t. het boek 'Kwijt! Verlieservaringen van mensen met een verstandelijke beperking', 2014. Auteurs: Hanneke van Bommel, Marian Maaskant, Rianne Meeusen en Werner van de Wouw
Lees meer
Agenda
Agenda
06 Januari 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten
Verhaal  over de werkelijkheidsbeleving van twee mannen met het syndrooom van Down.
Lees meer
Doos op altaar herdenkt Cees Pastores schrijven 'Mensen met een verhaal'
Doos op altaar herdenkt Cees Pastores schrijven 'Mensen met een verhaal'
04 Januari 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, levensverhaal, zingeving
Artikel n.a.v. van verschijnen van het boek 'Mensen met een verhaal', geschreven door W.v.d.Wouw, T. van Oosterhout en Th. Spit
Lees meer
'In het leven ontvangen '- recensies
'In het leven ontvangen '- recensies
04 Januari 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, levensverhaal
recensies geschreven over het boekje van W.v.d.Wouw, getiteld  'In het leven ontvangen'
Lees meer
Mensen met een verhaal -artikel
Mensen met een verhaal -artikel
04 Januari 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, zingeving, levensverhaal
artikel geschreven door Peter Wouters n.a.v. het verschijnen van het boek 'Mensen met een verhaal' over zingeving bij mensen met een verstandelijke beperking. Dit boek werd geschreven door W.v.d.Wouw en twee collega's.
Lees meer
Mensen met een verhaal -recensies
Mensen met een verhaal -recensies
03 Januari 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, levensverhaal
diverse recensies van het boek 'Mensen met een verhaal' van T. van Oosterhout, Th. Spit en W.v.d.Wouw
Lees meer
Verwondering
Verwondering
23 December 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rituelen
Kerstmis is voor mensen met een verstandelijke beperking vooral ervaring die ze met hun hele wezen beleven.
Lees meer
Kerkgang op klompen
Kerkgang op klompen
12 December 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten
Verhaal over oudere man met verstandelijke beperking die trouw wil zijn aan zijn gewoontes
Lees meer
de Hemelpoort
de Hemelpoort
11 December 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rouwverwerking
verhaal over de beleving van bejaarde man met een verstandelijke beperking die blind is en de weg naar de hemel dus niet zelf kan vinden
Lees meer
Teddybeer
Teddybeer
11 December 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, levensverhaal
Volwassenen met een verstandelijke beperking kunnen ons door hun gedrag gemakkelijk op het verkeerde been zetten wat betreft hun beleving van de wereld om zich heen
Lees meer
Self-service
Self-service
11 December 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, levensverhaal, rituelen
verhaal over een jongeman met een verstandelijke beperking die door het copiëren van een godsdienstig ritueel laat merken dat hij er ook bij wil horen
Lees meer
Knuffels
Knuffels
11 December 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rituelen
verhaal van een vrouw met een verstandelijke beperking die ondanks goede bedoelingen van anderen niet als een kind behandeld wenst te worden
Lees meer
Dierenwereld
Dierenwereld
11 December 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, levensverhaal
verhaal over een man met een verstandelijke beperking die leeft in het verleden en daarmee het leven in een instelling voor zichzelf mogelijk maakt.
Lees meer
Sinterklaastrauma
Sinterklaastrauma
06 December 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten
Verhaal over hoe cliënten met een lichte verstandelijke beperking omgaan met Sinterklaas,
ofwel hoe verstandelijke ontwikkeling en emotionele ontwikkeling niet synchroon lopen.
Lees meer
De vele pastorale wegen en de ene kerkelijke weg Een experiment in den Bosch
De vele pastorale wegen en de ene kerkelijke weg Een experiment in den Bosch
03 December 2015 Publicaties pastoraat, zingeving
reflectie op een geslaagd pastoraal experiment met 'randkerkelijken' in den Bosch dat onder druk van conservatieve katholieken door het bisdom om zeep geholpen werd.
Lees meer
Aswoensdag: het begin van de veertigdagentijd
Aswoensdag: het begin van de veertigdagentijd
03 December 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rituelen
Beschrijving van een viering van Aswoensdag toegespitst op mensen met een verstandelijke beperking
Lees meer
De weg naar een emancipatorisch pastoraat            -pastor en pastoranten op zoek naar intersubjectiviteit
De weg naar een emancipatorisch pastoraat -pastor en pastoranten op zoek naar intersubjectiviteit
03 December 2015 Publicaties zingeving, pastoraat
samenvatting van een doctoraalscriptie over het proces van toeëigening van eigen zingevingsprocessen van individuele gelovigen en de wijze waarop de institutionele kerk hiermee omgaat
Lees meer
Het leven vieren (3)
Het leven vieren (3)
02 December 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rituelen
Op welke wijze kunnen persoonlijke symbolen een rol spelen in gelegenheidsliturgie bij mensen met een verstandelijke beperking en kan dit een alternatief bieden voor de reguliere sacramentenliturgie?
Lees meer
Het leven vieren (2)
Het leven vieren (2)
02 December 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rituelen
Voorbeelden van een liturgieviering van mensen met een verstandelijke beperking en een Aswoensdagviering.
Lees meer
Het leven vieren (1)
Het leven vieren (1)
02 December 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rituelen
Welke betekenis hebben liturgievieringen met mensen met een verstandelijke beperkingen voor de reguliere liturgie?
Lees meer
Afscheid nemen
Afscheid nemen
01 December 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rouwverwerking
Hoe gaan mensen met een verstandelijke beperking om met de dood en hoe rouwen zij? Welke symbolen, symbooltaal en rituelen gebruiken zij daarbij?
Lees meer
Het leven gespeeld
Het leven gespeeld
01 December 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, levensverhaal
Het leven van mensen met een verstandelijke beperking wordt gekenmerkt door symbolen en rituelen waarmee zij zichzelf uitdrukken.
Lees meer
Om de zorg voor elkaar
Om de zorg voor elkaar
01 December 2015 Publicaties levensverhaal, verstandelijk gehandicapten
In de zorg zou het moeten gaan over ontmoeting van een uniek mens. Het levensverhaal is hiervoor een uitgelezen mogelijkheid.
Lees meer
'Alweer die stropdas!'
'Alweer die stropdas!'
01 December 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, levensverhaal, rouwverwerking
Een uitspraak of bepaald gedrag krijgt pas betekenis en wordt verstaan tegen de achtergrond van iemands levensverhaal. Daarom is het belangrijk dat verhaal te kennen.
Lees meer
Van leefgroepverslag naar levensverhaal
Van leefgroepverslag naar levensverhaal
01 December 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, levensverhaal
Het levensverhaal doet de mens met een verstandelijke beperking kennen én verstaan. Dat is/was anders met het afstandelijke leefgroepverslag.
Lees meer
Antwoorden op mogelijke vragen
Antwoorden op mogelijke vragen
01 December 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, levensverhaal
Wie mag het levensverhaal van een cliënt met een verstandelijke beperking lezen? Is dit alleen iets voor woonvoorzieningen? En wat kan hierin de taak van de geestelijk verzorger zijn?
Lees meer
Levensverhaal en zorgpraktijk
Levensverhaal en zorgpraktijk
30 November 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, levensverhaal, zingeving
Publicatie van een studiedag over het levensverhaal van mensen met een verstandelijke beperking als uiting van een kwalitatief goede zorg, waarin de betekenisvolle relatie centraal staat.
Lees meer
Ouders en zingeving
Ouders en zingeving
30 November 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, zingeving
Wat gebeurt er met kinderen met het Rett-syndroom en hun ouders m.b.t. zingeving tijdens en t.g.v. de fundamentele veranderingen in hun bestaan?
Lees meer
Verhalenbundel 'In het leven ontvangen'
Verhalenbundel 'In het leven ontvangen'
30 November 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten
aankondiging van verschijnen van verhalenbundel
Lees meer
Knuffels voor bewoners Eckartdal
Knuffels voor bewoners Eckartdal
30 November 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten
Communicanten in de Antoniuskerk in Best  delen hun knuffels met bewoners van Eckartdal
Lees meer
Geen mens kan zonder een ander
Geen mens kan zonder een ander
29 November 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, ethiek, normalisatie mensen met beperking
Participartie, integratie en normalisatie zijn begrippen die leidend zijn voor de overheid als het gaat over beleid t.a.v. zorg voor mensen met een beperking. Autonomie is hierin een kernbegrip. Maar autonomie kan nooit worden gerealiseerd zonder betrokkenheid op en van anderen.
Lees meer
Is zorg voor verstandelijk gehandicapten zinvol? deel 1
Is zorg voor verstandelijk gehandicapten zinvol? deel 1
27 November 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, ethiek
wijsgerig ethische reflectie op de zinvolheid van het leven van mensen met een verstandelijke beperking en de zorg die aan hen verleend wordt.
Lees meer
Herinneringsbijeenkomsten voor ouders van een overleden kind
Herinneringsbijeenkomsten voor ouders van een overleden kind
26 November 2015 Publicaties ziekenhuis, rouwverwerking
Ouders die een pasgeboren kind verloren hebben, worden door het ziekenhuis uitgenodigd om hun kindje te gedenken en hun ervaringen en verdriet te delen met lotgenoten en ziekenhuismedewerkers
Lees meer
Geestelijke verzorging en vrijwilligers
Geestelijke verzorging en vrijwilligers
26 November 2015 Publicaties geestelijke verzorging, verstandelijk gehandicapten
Op welke wijze zijn vrijwilligers betrokken  bij de Geestelijke verzorging van een instelling waar mensen met een verstandelijke beperking wonen?
Lees meer
Continuïteit geestelijke verzorging
Continuïteit geestelijke verzorging
22 November 2015 Publicaties geestelijke verzorging, verstandelijk gehandicapten
Na 21 jaar werkzaam te zijn geweest vertrekt in juli 2002 W.v.d.Wouw als geestelijk verzorger van Meare. Op welke wijze wordt de continuïteit van de geestelijke verzorging gewaarborgd?
Lees meer
Bekent Meare kleur?
Bekent Meare kleur?
22 November 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, ethiek
Blijven de centrale waarden van het voormalige Eckartdal overeind na de fusie met Dommelstroom tot de nieuwe organistatie Meare en hoe worden deze dan geborgd?
Lees meer
Netwerken noodzakelijk
Netwerken noodzakelijk
22 November 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, normalisatie mensen met beperking, communicatie
Voor zowel de cliënten met een verstandelijke beperking als voor de organisatie die zorg verleent, zijn netwerken levensnoodzakelijk
Lees meer
Een knik in hun en ons bestaan Zingevingsaspecten in relatie tot meisjes met het Rett-syndroom en hun ouders
Een knik in hun en ons bestaan Zingevingsaspecten in relatie tot meisjes met het Rett-syndroom en hun ouders
13 November 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, zingeving
Hoe ervaar ik mijzelf en de wereld om mij heen als alles wegvalt (bij de 'knik'), als ik weer terugkom en wat is voor mij belangrijk in mijn leven?
Lees meer
Het levensverhaal als dragende grond
Het levensverhaal als dragende grond
13 November 2015 Publicaties levensverhaal, zingeving
Op welke wijze kan het levensverhaal een dragende grond worden voor het zorgplan en wat zijn daarvoor de voorwaarden?
Lees meer
Levensbeschouwing als uitgangspunt voor het zorgplan
Levensbeschouwing als uitgangspunt voor het zorgplan
13 November 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, levensverhaal, zingeving
Op welke wijze is levensbeschouwing (zingeving) de basis voor het zorgplan van mensen met een vestandelijke beperking en wat is daarin de rol van de Geestelijke verzorging?
Lees meer
Schoolbezoek
Schoolbezoek
13 November 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, normalisatie mensen met beperking
Volwassenen met een verstandelijke beperking brengen in het kader van integratie een bezoek aan een basisschool en vertellen over hun ervaringen als kind met een beperking.
Lees meer
Laat ons met rust!
Laat ons met rust!
11 November 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, pastoraat
De integratie van mensen met een verstandelijke beperking binnen de kerken
Lees meer
Zorg om de visie
Zorg om de visie
11 November 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, ethiek
Voor elke zorginstelling is het belangrijk een duidelijke visie te hebben op de mens waarvoor zij zorg draagt en de zorg die zij wil leveren. Juist bij fusies van instellingen is het noodzakelijk dat de visies van beide zorginstellingen op één lijn zitten en draagvlak hebben.
Lees meer
Zorg voor de cliënt vraagt om zorg voor de werker
Zorg voor de cliënt vraagt om zorg voor de werker
11 November 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, medewerkers zorg
Goede zorg voor de medewerker is een noodzakelijke voorwaarde voor goede zorg voor de cliënt
Lees meer
Bijdrage vanuit het werkveld verstandelijk gehandicaptenzorg in Tijdschrift Geestelijke verzorging
Bijdrage vanuit het werkveld verstandelijk gehandicaptenzorg in Tijdschrift Geestelijke verzorging
11 November 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, geestelijke verzorging
thema's in deze bijdrage: Z-Platform, Tijdschrift Voorzet, W.v.d.Berghmeeting, internationaal congres Kwaliteit, conferentie integratie in de kerken en ehtische studiedag fusies.
Lees meer
Bijdrage werkveld verstandelijk gehandicaptenzorg in Tijdschrift Geestelijke verzorging
Bijdrage werkveld verstandelijk gehandicaptenzorg in Tijdschrift Geestelijke verzorging
11 November 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, geestelijke verzorging
Thema's in deze bijdrage: minisymposium 'de zin blijven zien'., wijzigingen werkveldraad, nieuwe emailgroep, studiedag, vragenlijsten, nieuwe uitgaven, opvolger Voorzet en redacteur gezocht.
Lees meer
Geen visie zonder inspiratie
Geen visie zonder inspiratie
10 November 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, zingeving
Wat betekent de levensbeschouwelijke identiteit voor de visie en missie van een instelling?
Lees meer
Omgaan met verliessituaties
Omgaan met verliessituaties
09 November 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rouwverwerking
Hoe gaan mensen met een verstandelijke beperking om met verliessituaties
Lees meer
Wie kan in mijn schoenen staan?
Wie kan in mijn schoenen staan?
09 November 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten
Zingevings- en levensvragen van ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke beperking
Lees meer
Consumptiebon
Consumptiebon
08 November 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten
verhaal over de eigen aard van mensen met een verstandelijke beperking
Lees meer
Autonomie
Autonomie
08 November 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, ethiek
Een column  over de schaduwkanten van de autonomie voor mensen met een beperking zoals de overheid dat stimuleert
Lees meer
Beterschap
Beterschap
07 November 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten
verhaal vanuit eigen ervaring hoe mensen met een verstandelijke beperking troostend kunnen zijn voor anderen
Lees meer
het middelpunt
het middelpunt
07 November 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, ziekenzalving
verhaal van verstandelijk gehandicapte man met syndroom van Down die heel zijn leven graag het middelpunt wilde zijn,, ook toen hij van het leven afscheid nam.
Lees meer
Ik kan het niet laten
Ik kan het niet laten
07 November 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten
verhaal van jongeman met verstandelijke beperking die vanwege zijn syndroom (Prader Willi) geobsedeerd is door eten, drinken en roken
Lees meer
Geen feest
Geen feest
07 November 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten
Verhaal van dame met verstandelijke beperking die geen bezoek krijgt op een feest terwijl ze dat wel verwacht
Lees meer
Mijn eigen benen
Mijn eigen benen
07 November 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten
Het verhaal gaat over en jongeman met een verstandelijke beperking die bovendien moeilijk kan lopen. Hij heeft moeite met het accepteren van zijn handicap en vragen stelt naar het 'waarom' van zijn handicap. Iedereen heeft recht op kennis van zijn eigen levensgeschiedenis.
 
Lees meer
'Kunt u niet wat gemakkelijker praten?'
'Kunt u niet wat gemakkelijker praten?'
28 Oktober 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, pastoraat
verslag van presentatie van boek "Een kerk van en voor allen! Wegwijzers naar een inclusieve geloofsgemeenschap met mensen die een verstandelijke handicap hebben"
Lees meer
Oerwoudgidsen gezocht
Oerwoudgidsen gezocht
28 Oktober 2015 Publicaties geestelijke verzorging
Extramurale geestelijke verzorging is erg nodig maar implementatie en financiering erg lastig.
Lees meer
'Kunt u niet iets levensbeschouwelijks doen?'
'Kunt u niet iets levensbeschouwelijks doen?'
27 Oktober 2015 Publicaties zingeving, ziekenhuis
Beeld van het brede levensbeschouwelijke spectrum van een ziekenhuispopulatie
Lees meer
Fasen in omgaan met eindigheid
Fasen in omgaan met eindigheid
26 Oktober 2015 Publicaties rouwverwerking
In het proces van omgaan met verlies en eindigheid kunnen een aantal fasen worden onderscheiden
Lees meer
Als een spin in het web
Als een spin in het web
26 Oktober 2015 Publicaties contextueel
Inleiding in het contextuele denken. Een visie op de huidige waarden- en normendiscussie.
Lees meer
Kwijt! Verlies bij mensen met een verstandelijke handicap Recensie
Kwijt! Verlies bij mensen met een verstandelijke handicap Recensie
26 Oktober 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rouwverwerking
recensie van het boek 'Kwijt!' van H. van Bommel, R. Meewsen, M. Maaskant en W.v.d.Wouw in het Tijdschrift Geestelijke verzorging door Karin Seijdell
Lees meer
Levensverhalen in het zorgproces
Levensverhalen in het zorgproces
24 Oktober 2015 Publicaties levensverhaal, ziekenhuis, zingeving
recensie van W.v.d. Wouw van het boek 'Levensverhalen in het ziekteproces. Over geestelijke verzorging en interdisciplinaire samenwerking' van dr R. van Schrojenstein Lantman
Lees meer
Verzoenen is lastig werk
Verzoenen is lastig werk
24 Oktober 2015 Publicaties contextueel
Verzoening zoals weergegeven in het t.v.-programma 'het Familiediner' is veel lastiger dan daarin wordt voorgesteld.
Lees meer
Vuur
Vuur
21 Oktober 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten
verhaal van ontmoeting met iemand met een verstandelijke beperking die gefascineerd is door de rituelen die het jaar markeren binnen de instelling.
Lees meer
Van de kerk
Van de kerk
21 Oktober 2015 Publicaties rituelen, verstandelijk gehandicapten, rouwverwerking
Verhaal van ontmoeting met iemand met verstandelijke beperking
Lees meer
Hart
Hart
21 Oktober 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten
verhaal van ontmoeting met iemand met een verstandelijke beperking
Lees meer
Levensverhalen en Levensboeken
Levensverhalen en Levensboeken
18 Oktober 2015 Publicaties levensverhaal, verstandelijk gehandicapten
Overzicht van boeken over levensverhalen en levensboeken in de zorg
Lees meer
Steun in de rug voor stervenden
Steun in de rug voor stervenden
18 Oktober 2015 Publicaties palliatieve zorg, geestelijke verzorging
Informatie over geestelijke begeleiding voor palliatieve patiënten thuis
Lees meer
Hulp bij verlies aan mensen met een verstandelijke beperking
Hulp bij verlies aan mensen met een verstandelijke beperking
18 Oktober 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rouwverwerking
Hoe gaan mensen met een verstandelijke beperking om met verlies?
Lees meer
Vlucht Corendon naast de baan - Opvang passagiers ontbrak
Vlucht Corendon naast de baan - Opvang passagiers ontbrak
16 Oktober 2015 Publicaties medewerkers zorg
diverse persberichten over slordige landing en gebrek aan opvang op Schiphol
Lees meer
Stoppen met roken
Stoppen met roken
14 Oktober 2015 Publicaties ziekenhuis
Ondersteuning voor mensen die willen of moeten stoppen met roken en onderzoek dat daarmee verbonden is.
Lees meer
Palliatieve zorg thuis verdient aandacht
Palliatieve zorg thuis verdient aandacht
14 Oktober 2015 Publicaties palliatieve zorg, geestelijke verzorging
Mogelijkkheden van geestelijke begeleiding van palliatieve patiënten die thuis verblijven.
Lees meer
Palliatieve zorg: zal het onze zorg zijn?
Palliatieve zorg: zal het onze zorg zijn?
14 Oktober 2015 Publicaties palliatieve zorg
Samenwerking van zorgverleners in de palliatieve zorg door samen bespreken van concrete casussen
Lees meer
Terug naar de menselijke maat
Terug naar de menselijke maat
14 Oktober 2015 Publicaties ziekenhuis, medewerkers zorg
Verslag van een zoekproces naar een menselijker zorgproces
Lees meer
Pastoraat en geestelijke verzorging
Pastoraat en geestelijke verzorging
14 Oktober 2015 Publicaties geestelijke verzorging, pastoraat
Wat kunnen geestelijk verzorgers en pastores van elkaar leren?
Lees meer
Levensboek
Levensboek
14 Oktober 2015 Publicaties levensverhaal
Levensboeken als middel tot communicatie en onderlegger voor zorgplannen.
Lees meer
columns
columns
14 Oktober 2015 Publicaties ziekenhuis, geestelijke verzorging
columns:  "Verbouwing', 'Hare Majesteit MMC', 'Stoplicht' en 'Wordt u al geholpen?'
Lees meer
Rouw en verliesverwerking bij mensen met een verstandelijke beperking
Rouw en verliesverwerking bij mensen met een verstandelijke beperking
14 Oktober 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rouwverwerking
De wijze waarop mensen met een verstandelijke beperking omgaan met verlies (rouwen) is afhankelijk van hun cognitieve, sociaal-emotionele en zingevingsontwikkeling.
Lees meer
Verstrikt in je werk
Verstrikt in je werk
14 Oktober 2015 Publicaties medewerkers zorg
Mensen die vastlopen in hun werk mogen begeleiding verwachten van de afdeling HRM.
Een concrete casus waarbij een medewerker van het ziekenhuis vertelt wat de afdeling HRM voor je kan betekenen als je vastloopt in je werk.
Lees meer
Kerk en geestelijke verzorging
Kerk en geestelijke verzorging
13 Oktober 2015 Publicaties geestelijke verzorging, pastoraat
Welk profijt hebben de kerken van geestelijk verzorgers?
Over de relatie van de kerken en geestelijke verzorging.

 
Lees meer
Je eigen spoor in de chaos
Je eigen spoor in de chaos
13 Oktober 2015 Publicaties geestelijke verzorging, medewerkers zorg
Wat kan geestelijke verzorging betekenen voor zorgverleners?
Bijdrage over de functie van de Dienst Geestelijke Verzorging in Máxima Medisch Centrum aan de hand van de ervaringen van een medewerker.
Lees meer
Het blijft toch je familie
Het blijft toch je familie
13 Oktober 2015 Publicaties contextueel
Ondanks breuken blijft de bloedband onverbreekbaar
Lees meer
Revalidatieprogramma Herstel & Balans succesvol
Revalidatieprogramma Herstel & Balans succesvol
13 Oktober 2015 Publicaties ziekenhuis
Kankerpatiënten die na behandeling een revalidatieprogramma volgen herstellen sneller.
Bijdrage over multidiciplinaire aanpak van revalidatieprogramma voor kankerpatiënten in Máxima Medisch Centrum
Lees meer
LeerInnovatiecentrum
LeerInnovatiecentrum
13 Oktober 2015 Publicaties ziekenhuis, medewerkers zorg
artikel over het Leerinnovatiecentrum  waarin de verpleegkundige opleidingen gestalte krijgen in Máxima Medisch Centrum.
Lees meer
Mensen zijn geen wasmachines  Kwaliteit(sonderzoek) in de zorg
Mensen zijn geen wasmachines Kwaliteit(sonderzoek) in de zorg
13 Oktober 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, ethiek
Wat is de betekenis van kwaliteit in de zorg als die op dezelfde wijze wordt gemeten als huishoudelijke apparaten?
Lees meer
Máxima Medisch Centrum en Geestelijke verzorging
Máxima Medisch Centrum en Geestelijke verzorging
13 Oktober 2015 Publicaties geestelijke verzorging, ziekenhuis
korte publicatie over geestelijke verzorging in het ziekenhuis
Lees meer
Niet van brood alleen (1)
Niet van brood alleen (1)
13 Oktober 2015 Publicaties ziekenzalving, geestelijke verzorging
Betekenis van geestelijke verzorging in ziekenhuis voor patiënt en naasten wordt aan de hand van concreet voorbeeld duidelijk gemaakt.
Lees meer
Niet van brood alleen (2)
Niet van brood alleen (2)
13 Oktober 2015 Publicaties geestelijke verzorging, ziekenhuis
In een voorbeeld van een eigentijds ritueel aan het ziekbed wordt concreet op welke wijze geestelijke verzorging gestalte krijgt, ook voor patiënten die niet (meer) godsdienstig zijn.
Lees meer
Palliatieve Zorg Unit (PZU)
Palliatieve Zorg Unit (PZU)
13 Oktober 2015 Publicaties palliatieve zorg, ziekenhuis, medische onderwerpen
Máxima Medisch Centrum kent een palliatieve unit voor diagnose en behandeling, dat wordt ondersteund door een transmuraal consulententeam.
Lees meer
De zorg als markt
De zorg als markt
08 Oktober 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, ethiek
Wat betekent de marktwerking voor zorgvrager en zorgverlener? Of hoe de zorgverlener de ander en zichzelf kwijt raakt.
Lees meer
Je hoort er toch van te houden
Je hoort er toch van te houden
08 Oktober 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten
Artikel over broers en zussen ('brusjes') van mensen met een verstandelijke beperking. Ambivalentie  is kenmerkend voor hun gevoelens t.o.v. hun verstandelijk beperkte broer of zus .
Lees meer
Geestelijke verzorging van verstandelijk gehandicapten
Geestelijke verzorging van verstandelijk gehandicapten
08 Oktober 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, geestelijke verzorging
Wat is de betekenis van geestelijke verzorging voor mensen met een verstandelijke beperking en voor degenen die professioneel voor hen zorgen?
 
Lees meer
Levensverhalen, een nieuwe spirituele uitdaging voor de zorg
Levensverhalen, een nieuwe spirituele uitdaging voor de zorg
08 Oktober 2015 Publicaties levensverhaal, geestelijke verzorging
Levensverhalen van mensen die in de residentiële zorg verblijven kunnen bijdragen aan de spirituele dimensie in de zorg.
 
Lees meer
Niet alles wat je meemaakt is normaal
Niet alles wat je meemaakt is normaal
05 Oktober 2015 Publicaties ziekenhuis, medewerkers zorg
Hoe organiseer je ondersteuning van collega's  n.a.v. indringende werkervaringen in het ziekenhuis?
Artikel over de rol v an een Bedrijfsopvangteam t.b.v. medewerkers van het ziekenhuis die indringende ervaringen hebben opgedaan.
Lees meer
Anders dan een kind
Anders dan een kind
05 Oktober 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, ziekenhuis
Hoe om te gaan met een patiënt met een verstandelijke beperking die in een ziekenhuis is opgenomen?
 
Lees meer
Meer aandacht voor patiënten met een verstandelijke beperking
Meer aandacht voor patiënten met een verstandelijke beperking
05 Oktober 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, ziekenhuis
In het ziekenhuis vragen patiënten met een verstandelijke beperking  extra aandacht.
Lees meer
Enige vriend is de begeleider
Enige vriend is de begeleider
30 Juni 2015 Publicaties normalisatie mensen met beperking, verstandelijk gehandicapten
Wonen in de wijk is niet voor alle mensen met een verstandelijke beperking goed.
 
Lees meer
Veel verlies en weinig veerkracht
Veel verlies en weinig veerkracht
30 Juni 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rouwverwerking
Mensen met een verstandelijke beperking maken veel verliessituaties mee, maar beschikken over minder mogelijkheden om er goed mee om te kunnen gaan.
Lees meer
Helende context - Geestelijke verzorging vanuit contextueel perspectief
Helende context - Geestelijke verzorging vanuit contextueel perspectief
08 April 2015 Publicaties contextueel, geestelijke verzorging, ziekenhuis, ziekenzalving
Vanuit contextueel perspectief wordt een onderdeel van de geestelijke verzorging in het ziekenhuis beschreven: nl. het proces van de ziekenzalving en de uitwerking die dit op de naaste familieleden heeft. Hiermee wordt neen voorbeeld gegeven van contextueel geestelijke vezorging in kortdurendere begeleidingstrajecten.
Lees meer
Steun bij het sterven
Steun bij het sterven
18 Maart 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rouwverwerking
Op welke wijze kunnen mensen met een verstandelijke beperking worden begeleid in hun stervensproces?
Lees meer
Zorg voor de mens in het ziekenhuis
Zorg voor de mens in het ziekenhuis
02 Juli 2014 Publicaties geestelijke verzorging, ziekenhuis
Als je met een ziekenhuis te maken krijgt voor onderzoek of behandeling brengt dat vaak veel vragen en gevoelens met zich mee. ‘Zal het wel goed zijn?, Word ik weer de oude? Is het te verhelpen? Zal het lang duren?, Wat als….?”  Wat er met je als mens gebeurt als je in het ziekenhuis wordt opgenomen. Een geestelijk verzorger kan dan een passende gesprekspartner zijn.

 
Lees meer