'Zin blijven zien' - minisymposium bij het afscheid van Werner van de Wouw

03 March 2016 Publicaties zingeving, verstandelijk gehandicapten, medewerkers zorg
'Zin blijven zien' - minisymposium bij het afscheid van Werner van de Wouw
Verslag van het symposium over de betekenis van zingeving voor de zorgverlening
Publicatie is verschenen in Cupertino-bulletin, jrg 14 (2002), nr. 2, voorpagina en blz. 6 t/m 8.lees hier de publicatie Cupertinobulletin
lees hier verdere informatie over het symposium