Aandachtsgroep levensbeschouwelijke en pastorale begeleiding

31 March 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, zingeving, medewerkers zorg
Aandachtsgroep levensbeschouwelijke en pastorale begeleiding
Om aandacht voor zingeving in de zorg te borgen is het belangrijk dat er een breed draagvlak onder het personeel ontstaat. Binnen een zorgorganisatie dient zo'n draagvlak een duidelijke plaats te krijgen.
bijdrage van W.v.d.Wouw in de rubriek "Uit de pastorale hoek" in de Eckartbode, bulletin van Eckartdal (nu onderdeel van Lunetzorg) 1991, nr.1,  blz. 14 en 15.


lees hier de publicatie