Antwoorden op mogelijke vragen

01 December 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, levensverhaal
Antwoorden op mogelijke vragen
Wie mag het levensverhaal van een cliënt met een verstandelijke beperking lezen? Is dit alleen iets voor woonvoorzieningen? En wat kan hierin de taak van de geestelijk verzorger zijn?
artikel geschreven doorT on van Oosterhout+ in samenspraak met W.v.d.Wouw en gepubliceerd in 'voorzet', jrg. 4, nr. 4, (juli 1991) pg. 17. Themanummer over levensverhalen.
lees hier artikel