Aswoensdag: spelen met symbolen

31 March 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rituelen
Aswoensdag: spelen met symbolen
Mensen met een verstandelijke beperking zijn gevoelig voor symbolen en rituelen. Het vieren van Aswoensdag als overgang van Carnaval naar de Veertigdagentijd is daarvan een voorbeeld.
artikel van W.v.d.Wouw in de rubriek "Uit de pastorale hoek" in de Eckartbode, bulletin van Eckartdal (nu onderdeel van  Lunetzorg), 1991, nr. 2, blz. 15


lees hier publicatie