Autonomie: een fictie?

24 February 2017 Publicaties verstandelijk gehandicapten, ethiek, normalisatie mensen met beperking
Autonomie: een fictie?
Hoe autonoom is een mens met een verstandelijke beperking? Kan zorg wel zonder relatie? Fundamentele ethische vragen in de zorgverlening
Artikel geschreven door Werner van de Wouw in de rubriek 'Zorgen met zin', in het blad 'Infomeare', blad van Stichting Meare (nu Lunetzorg geheten), jrg 2 (2001), nr. 2.


lees hier de bijdrage