De Kerstmus: de dieren achterna

02 March 2017 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rituelen
De Kerstmus: de dieren achterna
Artikel over het kerstverhaal zoals dat door bewoners van Eckartdal in 1992 in beeld gebracht werd. De dieren spelen de hoofdrol in het verstaan van de kerstboodschap.
artikel geschreven door W.v.d.Wouw in de rubriek 'Uit de pastorale hoek', in: de Eckartbode, bulletin van Eckartdal (nu onderdeel van Lunetzorg) 1992, nr.10.


lees hier het artikel