De pastor en het levensverhaal

31 March 2016 Publicaties levensverhaal, pastoraat, verstandelijk gehandicapten
De pastor en het levensverhaal
De pastor/geestelijk verzorger is in de ontmoeting geÏnteresseerd in het (levens)verhaal van de ander. Als dat verhaal een plaats krijgt in de zorg, wordt de mens voor wie wordt gezorgd behoed.
Publicatie van W.v.d.Wouw in de Eckartbode in de rubriek 'Uit de pastorale hoek". Bulletin van Eckartdal (nu onderdeel van Lunetzorg)  1991, nr. 10, blz. 23-25


lees hier de publicatie