De vele pastorale wegen en de ene kerkelijke weg Een experiment in den Bosch

03 December 2015 Publicaties pastoraat, zingeving
De vele pastorale wegen en de ene kerkelijke weg Een experiment in den Bosch
reflectie op een geslaagd pastoraal experiment met 'randkerkelijken' in den Bosch dat onder druk van conservatieve katholieken door het bisdom om zeep geholpen werd.
artikel geschreven door W.v.d.Wouw, H. van Vliet en J. Knapen in de Bazuin jr. 63, nr. 6 (8-2-1989), pg. 6 en 7.

lees hier artikel