De weg naar een emancipatorisch pastoraat -pastor en pastoranten op zoek naar intersubjectiviteit

03 December 2015 Publicaties zingeving, pastoraat
De weg naar een emancipatorisch pastoraat            -pastor en pastoranten op zoek naar intersubjectiviteit
samenvatting van een doctoraalscriptie over het proces van toeëigening van eigen zingevingsprocessen van individuele gelovigen en de wijze waarop de institutionele kerk hiermee omgaat
samenvatting van de doctoraalscriptie van W.v.d.Wouw, Theologische Faculteit Tilburg, 27.1.83

lees hier de samenvatting