Eckartdal en de wijk(kerken)

31 March 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten
Eckartdal en de wijk(kerken)
Al  in de tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw was de geestelijk verzorger een belangrijk intermediair bij de integratie van mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling woonden in de omliggende wijken. Met name de kerken beantwoordden dit initiatief.
Bijdrage van W.v.d.Wouw in de rubriek "Uit de pastorale hoek" in de Eckartbode, bulletin van Eckartdal (nu onderdeel van Lunetzorg) in 1991, nr. 7, blz, 19 en 20.

lees hier de publicatie