Ethische aspecten in de zorg

23 January 2016 Publicaties ethiek, verstandelijk gehandicapten
Ethische aspecten in de zorg
Artikel over de oprichting van een Ethische commissie binnen een instelling voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en mogelijke onderwerpen waarmee een dergelijke commissie te maken kan krijgen
Bijdrage van W.v.d.Wouw in de Eckartbode, bulletin van Eckartdal (nu onderdeel van Lunetzorg) in de rubriek "Uit de Pastorale hoek", 1998


lees hier de bijdrage