Feest en afscheid

26 February 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten
Feest en afscheid
Reportage van activiteiten bij gelegenheid van het afscheid van Frans Stark als directeur van Eckartdal, Eindhoven en van het 60-jarig bestaan van de instelling in 1998.
Publicatie geschreven door o.a. W.v.d.Wouw in de Eckartbode, informatiebulletin van Eckartdal (nu onderdeel van Lunetzorg) 1998, nr. 5, blz. 10-28

lees hier verslag activiteiten
bekijk hier fotocollage
lees hier artikel 'Uit de Pastorale hoek'
lees hier de tekst van het lied van de Droomvogel
lees hier column 'Consumptiebon"