Feest met de wijk in kader van 60-jarig jubileum Eckartdal

15 January 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rituelen
Feest met de wijk in kader van 60-jarig jubileum Eckartdal
In het kader van het 60-jarig bestaan van Eckartdal, instelling voor mensen met een verstandelijke beperking in Eindhoven (nu onderdeel van  Lunetzorg) worden de mensen uit de omliggende wijken uitgenodigd voor een gezamenlijke oecumische liturgische viering en andere activiteiten.
Artikel van W.v.d.Wouw gepubliceerd in de rubriek 'Uit de Pastorale hoek' in de Eckartbode, informatieblad van Eckartdal, jrg. 18 (1998), nr. 6-7, pg 30 en 31.
en in uitgave van jrg. 18 (1998), nr. 8, pg. 23 en 24lees beide artikels