Geen feest

07 November 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten
Geen feest
Verhaal van dame met verstandelijke beperking die geen bezoek krijgt op een feest terwijl ze dat wel verwacht
verhaal geschreven door W.v.d.Wouw, die als geestelijk verzorger werkzaam was t.b.v. mensen met een verstandelijke beperking.
Verhaal is gepubliceerd in de Eckartbode, informatieblad van Eckartdal, Eindhoven (nu onderdeel van Lunetzorg), jrg. 18 (1998), nr. 6-7, pg.14.
In aangepaste vorm gepubliceerd in het Eindhovens Dagblad van 30 mei 2016.

lees hier de gepubliceerde versie in de Eckartbode
lees hier verhaal
lees hier de publicatie in het Eindhovens Dagblad