Geen mens kan zonder een ander

29 November 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, ethiek, normalisatie mensen met beperking
Geen mens kan zonder een ander
Participartie, integratie en normalisatie zijn begrippen die leidend zijn voor de overheid als het gaat over beleid t.a.v. zorg voor mensen met een beperking. Autonomie is hierin een kernbegrip. Maar autonomie kan nooit worden gerealiseerd zonder betrokkenheid op en van anderen.
artikel geschreven door W.v.d.Wouw in de rubriek 'Uit de Pastorale hoek' in Eckartbode, bulletin van Eckartdal in Eindhoven (nu onderdeel van Lunetzorg) 1998, nr. 4, pg. 23-26


lees hier publicatie
lees hier de notitie relatienetwerken waarop publicatie betrekking heeft