Geen visie zonder inspiratie

10 November 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, zingeving
Geen visie zonder inspiratie
Wat betekent de levensbeschouwelijke identiteit voor de visie en missie van een instelling?
Bijdrage van W.v.d.Wouw in de Eckartbode, bulletin van Eckartdal Eindhoven, (nu onderdeel van Lunetzorg), in de rubriek 'Uit de Pastorale hoek", jrg.


lees artikel
lees de gepubliceerde versie in de Eckartbode