Hart

21 October 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten
Hart
verhaal van ontmoeting met iemand met een verstandelijke beperking
verhaal van W.v.d. Wouw gepubliceerd in de rubriek 'In het leven verbeeld' in Eckartbode 19e jrg, nr. 2 (1999), bulletin van Eckartdal (nu Lunetzorg)lees hier verhaal uit de Eckartbode
lees publicatie in digitale ED