Het leven gespeeld - verhaal

01 March 2016 Publicaties verstandelijk gehandicapten, levensverhaal, zingeving
Het leven gespeeld - verhaal
Jongeman met het syndroom van Down maakt van zijn leven een spel en speelt het leven tegelijk. Zo nodigt hij de schrijver woordeloos uit mee te spelen.
Verhaal  geschreven door W.v.d.Wouw en gepubliceerd in de rubriek "In het leven gegeven'', van de Eckartbode, informatiebulletin van Eckartdal (nu onderdeel van Lunetzorg) 1996, nr. 4, blz.15.
Het verhaal is bovendien opgenomen in de bundel 'In het leven gegeven', uitgave van Eckartdal, Eindhoven, z.j. en tevens gepubliceerd in 'Rond de kerk', blad van de Reformatorische gemeente Nuenen, december 1989, onder de titel 'Adje"
Tevens een artikel van W.v.d.Wouw  n.a.v. dit verhaal in 'Voorzet', jrg. 3, nr. 4 (aug. 1990), pg. 5-7. Themanummer over Spel.

lees hier het verhaal uit de Eckartbode
lees hier het verhaal uit de bundel
lees hier het verhaal in 'Rond de kerk'
lees hier publicatie Voorzet
lees hier het 1e deel van de gehele buindel
lees hier het 2e deel van de gehele bundel