Het leven vieren (1)

02 December 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rituelen
Het leven vieren (1)
Welke betekenis hebben liturgievieringen met mensen met een verstandelijke beperkingen voor de reguliere liturgie?
artikel is geschreven door W.v.d.Wouw als onderdeel van 'Handreiking Vrijwilligers in het pastoraat', aflevering 52, jrg. 9, pg. 1.351-1.362, uitgave van Gooi & Sticht, Hilversum, 1988.
lees hier het artikel