Het leven vieren (2)

02 December 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rituelen
Het leven vieren (2)
Voorbeelden van een liturgieviering van mensen met een verstandelijke beperking en een Aswoensdagviering.
artikel van W.v.d.Wouw gepubliceerd in 'Handreiking Vrijwilligers in het pastoraat',  9e jrg, aflevering 53. nr. 5, pg. 1363-1370, uitgave van Gooi & Sticht, Hilversum 1988.
lees hier artikel