Het leven vieren (3)

02 December 2015 Publicaties verstandelijk gehandicapten, rituelen
Het leven vieren (3)
Op welke wijze kunnen persoonlijke symbolen een rol spelen in gelegenheidsliturgie bij mensen met een verstandelijke beperking en kan dit een alternatief bieden voor de reguliere sacramentenliturgie?
artikel van W.v.d.Wouw in 'handreiking Vrijwilligers in het pastoraat', jrg. 9, aflevering 54, nr. 6, pg. 1371-1380. uitgeverij Gooi& Sticht, Hilversum 1988.
lees hier artikel